Opis zanimanja: Medicinska sestra

 

Medicinske sestre rade u području zdravstva. One su veoma važan deo medicinskog i zdravstvenog sistema. Njihove dnevne obaveze uključuju medicinske dužnosti u koje uključuju brigu o pacijentima i opšte administrativne poslove.

Medicinske sestre mogu da rade u državnim ili privatnim bolnicama, privatnim klinikama, staračkim domovima i sličnim ustanovama. Njihovi pacijenti mogu biti starci, odrasli i deca. Rade na različitim radnim mestima kao pomoć doktoru ili samostalno.

 

Glavne odgovornosti

 

• Obavlja administrativne poslove, uključujući vođenje datoteka evidencije o svakom pacijentu, medicinskom istorijom, recepata,

• Vodi računa o pacijentu i o njegovoj medicinskoj istoriji

• Sprovodi planove propisane od strane doktora

• Daje vakcine, injekcije, tečnost, terapiju i pruža prvu pomoć

• Čisti i sterilizuje hirurške instrumenate

• Održava sredinu sterilnom na radnom mestu i okoline pacijenta

• Poštujte pravila i etičke odluke zasnovane na poverljivosti

• Pomaže drugim medicinskim sestrama

• Održava dobre međuljudske odnose

 

Školovanje:

 

Medicinske sestre se školuju u srednjim školama nakon čega dobijaju zvanje medicinske sestre.

Primer: Srednja medicinska škola u Kragujevcu

 

Plata i zarada:

 

Plata medicinske sestre zavisi od nivoa iskustva, mesta rada, privatnog ili društvenog sektora, poslodavca i naravno medicinske oblasti.