Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
  • posao u srbiji

Beo Resurs doo

PDF
Štampa
avatar

 

 

 

 

Agencija BEO RESURS sa sedištem u Sloveniji (RESURS d.o.o) posluje u Srbiji pod pravnim imenom

BEO RESURS d.o.o.

Osnovne delatnosti agencije:

 

Posredovanje radnika

 

Na osnovu narudžbine tražimo i posredujemo kadar za zaposlenje:

 

1.sa naručiocem vršimo analizu slobodnog radnog mesta i određujemo kompetentnost profila radnika

2.kandidate tražimo preko svoje baze, putem oglašavanja i tzv. headhunting-a

3.selekciju kandidata vršimo putem razgovora, testova znanja i psihološkim  testovima

 

Agencija za zapošljavanje, BEO RESURS

Sa sedištem u Republici Srbiji u Beograd-u  po prethodnoj narudžbini:

 

Nudi zaposlenje preko BEO RESURS:

 

Posredovanje rada ili najam radne snage predstavlja tripartitni odnos:

Između naručioca i agencije BEO RESURS,

Između agencije BEO RESURS i radnika.

Radnik je upućen na rad kod naručioca, ali je zaposlen u agenciji BEO RESURS

Agencija naručiocu obračunava samo sate rada koje je upućeni radnik zaista obavio


 

Za Vas BEO RESURS:


Vrši izbor i selekciju kandidata za zapošljavanje u Republici Srbiji

Izabrani kandidati su zaposleni u BEO RESURS, a posao vrše u preduzeću naručiocu

U skladu sa zakonodavstvom koje reguliše privremeno zapošljavanje, upućeni  radnik ima ista prava kao i stalno zaposleni

Agencija BEO RESURS sarađuje sa lokalnim zavodima za zapošljavanje

Vrši sve poslove kao i zavod za zapošljavanje, s tom razlikom što strancima i osobama bez srpskog državljanstva ne može izdati ranu dozvolu

Agencija se svakom naručiocu lično posvećuje

Pravi pred izbor na osnovu  prethodne analize radnog mesta i kompetentnosti profila radnika


Nema dodatne papirne birokratije


Agencija BEO RESURS ispunjava sve obaveze prema zavodu za zapošljavanje u ime naručioca!


blog comments powered by Disqus