Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
  • posao u srbiji

Postanite Controling Manager


Funkcija kontrolinga je poslednjih dvadeset godina postigla visok značaj i aktualnost u svetskim i zapadnoevropskim preduzećima
Mesto održavanja kursa:

Povećaj font: A+ | A-

 

Početak edukacije i prijave:

prijave u grupe: 31. decembar 2012.

za prijavu pristiglu 30 dana pre završnog roka za prijavu, polaznik ostvaruje pravo na 5% popusta.

 

Kroz ovaj program usavršavanja polaznicima osiguravamo:

znanja proizašla iz svetske prakse kontrolinga,

proverene alate u organizaciji sektora kontrolinga,

srpske i hrvatske trenere s višegodišnjim radnim iskustvom u renomiranim kompanijama i stečenim praktičnim znanjima,

evropski sertifikat (WIFI diploma) odobren od upravnog odbora Austrijske privredne komore (WKO) i priznat od austrijskog Ministarstva privrede.

 

Zašto investirati u znanja i veštine o kontrolingu?

 

Funkcija kontrolinga je poslednjih dvadeset godina postigla visok značaj i aktuelnost u svetskim i zapadnoevropskim preduzećima, da bi se zadnjih deset godina kontroling počeo pojavljivati i u našim preduzećima. Kontroling čini ključnu funkciju u upravljanju preduzećem kao podrška menadžmentu u kreiranju poslovne strategije i donošenju poslovnih odluka. Poslovne perspektive u kontrolingu su na visokom nivou i potražnja za kontrolorima sa stručnim znanjima u privredi je vrlo velika.

 

Polaznik će nakon završetka edukacije steći znanja i veštine koje će mu omogućiti kvalitetnu operativnu i stratešku analizu preduzeća za kreiranje izveštaja. Izveštaji će biti podrška menadžmentu u upravljanju preduzećem kod:

ciljane upotrebe ograničenih resursa,

kratkoročnog osiguranja likvidnosti,

kratkoročnog postizanja platne dobiti,

dugoročnog korištenja potencijala za uspešno poslovanje,

dugoročnog osiguranja razvoja i opstanka preduzeća.

 

Polaznik će dobiti znanja i veštine koje će omogućiti kvalitetnu podršku menadžmentu u malim i srednjim preduzećima, kao i u velikim kompanijama.

Za svako područje rada dobiće se potrebno teoretsko znanje i naučiti kako to znanje sprovesti u praksi i kako određeno područje rada efikasno organizovati i usmeriti prema stvaranju vrednosti.

 

 

O programu:

Kome je program namenjen?

Rukovodiocima kontrolinga, rukovodiocima finansija, rukovodiocima računovodstva, direktorima sktora, vlasnicima malih i srednjih preduzeća i svim osobama koje zanima kontroling

 

Uslov za upis u program:

Predzanje o računovodstvu i finansijama

 

Trajanje programa i održavanje treninga

Program sadrži 10 trening modula u ukupnom trajanju od 120 nastavnih sati (1 nastavni sat = 45 minuta).

Vremensko trajanje: 8 meseci

Početak edukacije: januar 2012.

Završetak edukacije: avgust 2013

Treninzi se održavaju subotom od 9h-16h (2 subote mesečno) s pauzom u letnjem periodu.

 

Kratki pregled edukacijskih modula

1.Kontroling u preduzeću

2.Finansije, finaniijski izveštaji i troškovi u preduzeću

3.Bilansi po IRFS-u

4.Poslovno planiranje i budžetiranje iz pogleda kontrolinga

5.Kontroling pokazatelji i sistemi za pokazatelje

6.Kontroling troškova

7.Kontroling određenih poslovnih aktivnosti

8.Kontroling investicija

9.Izveštaji

10.Lični razvoj menadžera kontrolinga

 

Ispit:                                                                                                                                                                                                 

 

Ispit se sastoji od dva dela:

1.DEO: Pisanje završnog praktičnog rada i njegova prezentacija - Svaki polaznik bira temu za pisanje završnog rada. Rad treba biti usko povezan uz tema­tiku kontrolinga. Cilj završnoga rada je podstaći polaznike na samostalno istraživanje stručne tematike, potaknuti ih na menadžersko razmišljanje i na razmišljanje o unapređenju svoga rada i organizacije. Po­laznik je obvezan završni rad prezentirati i odbraniti ispred stručne komisije.

2.DEO: Pismeni ispit - Pismeni ispit sastoji se od najvažnijih delova stručne tematike, a koncipiran je od pitanja s odgovorima na zaokruživanje. Pismeni ispit moguće je pisati parcijalno, prema kolokvijalnom sistemu.

 

Sadržaj edukacijskih modula:

 

Modul 1: Kontroling u preduzeću (1/2 dana)

 

Kontroling nasuprot kontrole - Kontroling kao funkcija u preduzeću - Kontroling u svetu i u Srbiji - Ideje i koncepti kontrolinga - Uloge kontrolinga i zadaci - Strateški i operativni kontroling - Kontroling procesi - Integracija kontrolinga u preduzeće

 

Modul 2: Finansije, finansijski izvestaji i troškovi u preduzeću (2 dana)

 

Uloga finansija – Uloga finansijskih tržišta - Uloga finansijskog izveštavanja – Finansijsko računovodstvo - Bilans (imovinsko stanje preduzeća) - Bruto bilans kao baza za informacije - Račun dobiti i gubitka - Finansijsko stanje preduzeća (likvidnost i cash-flow) – Interpretacija - Vrste troškova - Primeri raspoređivanja troškova - Izračunavanje tačke pokrića - Formiranje cene - Trošak kapitala - Specifičnost obračuna troškova  - Troškovi značajni za donošenje poslovnih odluka.

 

Modul 3: Bilansiranje po IRFS-u (2 dana)

 

Kontroling i bilansiranje po IRFS-u - Faktori koji utiču na fakturisanje - Pravne osnove i standardi - Razvoj u Evropi – Framework - Vežbanje na primerima izrade bilansa na IRFS-u - Materijalna i nematerijalna imovina u bilansiranju - Smanjenje vrednosti imovine - Procena preduzeća – Zalihe - Rezerve za rizik - Spajanje preduzeća – fuzija preduzeća (uticaj na bilansiranje)

 

Modul 4: Poslovno planiranje i budžetiranje iz pogleda kontrolinga (2 dana)

 

Koordinacija i planiranje - Kako izraditi  poslovni plan koji je usklađen po svim najvažnijim poslovnim segmentima  ( ili kako videti „veliku sliku“ i pomoći drugima da je vide) - Procesi planiranja za mala, srednja i velika preduzeća – Kratoročno i dugoročno poslovno plananje (budžetiranje) - Baza za planiranje – relevantni udeli na tržištu - Sastavni delovi budžeta - Alati budžetiranja - „Top-down“ - Planiranje „bottom-up“

 

Modul 5: Kontroling pokazatelji i sistemi za pokazatelje (2 dana)

 

Izrada spoja pokazatelja i kontrolinga - Najvažniji pokazatelji kontrolinga - Proračun pokazatelja i objašnjenje – Sistemi pokazatelja „Quick test“ - Prikaz izveštaja i karakter izveštaja - Izrada standardnih vrednosti za najvažnije pokazatelje - Objašnjenje sistema (DuPont Shema) - Postavljanje razmišljanja o uticaju na pokazatelje - Proračun na nekoliko primera iz prakse

 

Modul 6: Kontroling troškova (2 dana)

 

Odstupanje od tačke pokrića (Break Even Point) - Odstupanje od ukupnih fiksnih troškova - Granični troškovi - Upravljanje troškovima - Orijentacija trošova prema prometu - Odstupanje i njihove posledice - Poređenje troškova - Račun prema vrsti troškova - Račun radnih jedinica i račun nosilaca troškova

 

Modul 7: Kontroling određenih poslovnih aktivnosti (4 dana)

Kontroling u prodaji - Detekcija rentabilnih proizvoda, kupaca i prodajnih sektora - Analiza osetljivosti na promene uslova prodaje - Analiza konkurenata i poređenje s konkurentima – Kontroling maretinških ativnosti - Izbor pravih marketinških aktivnosti pomoću kontrolinga – Kontroling nabavke i zaliha - Logistički kontroling i kontroling u proizvodnji - Merenje logističkih performansi – Kontroling projekata - Kontroling ljudskih resursa – Kontroling u menadžmentu znanja – Kontroling u sistemima i modelima plaćanja

 

Modul 8: Kontroling investicija (1 dan)

 

Kontroling investicija (uključujući Mergers & Acquisitions) - Strateška varijanta planiranja investicija - Dinamična varijanta planiranja investicija - Implementacija kontrolinga u investicijama

 

Modul 9: Izveštaji (1 dan)

 

Analiza rezultata - Koncepcija izveštaja  - Implementacija izveštaja - Povezivanje finansijskih izveštaja - Zamke pri analizi poslovnih rezultata i kako ih uspešno eliminisati - Dvosmisleni rezultati i kako ih ispravno tumačiti

 

Modul 10: Lični razvoj menadžera kontrolinga (4 dana)

 

Vlastita kompetentnost: značaj poznavanja i prihvatanja vlastite ličnosti – Percepcija: način na koji ljudi vide, osećaju, doživljavaju svet koji nas okružuje - Perceptivna izoštrenost: kako povećati kvalitet razumevanja sveta oko nas s naglaskom na poslovno okruženje  - Komunikacija - Komunikacija s kolegama iz drugih sektora – Pravila kvalitetne komunikacije koja proizlaze iz pravila percepcije (način na koji oblikujemo tok komunikacije) – Upravljanje konfliktima- Prezentacija (vežbe prezentovanja izveštaja)

 

Metode rada:

Sadržaj programa usmeren je na:

teorijska, konceptualna znanja (30% vremena) i

praktičnu primenu stečenoga znanja i veština prema organizacijskim vrednostima i specifičnu poslovnu stvarnost (70% vremena).

 

Metodologija:

interaktivne vežbe i rasprave, 

prezentacija, studije slučaja, poslovni članci, audio i video sadržaj,

vežbe dizajnirane za stvaranje iskustva (relevantne za pojedini radni kontekst) koje pokreću znatiželju, stvaranje lične svesti i spremnosti na eksperimentisanja i istraživanja,

facilitiranje (prenos iskustva polaznika) utemeljeno na timskom radu i načelima treninga,

individualne konsultacije u izradi praktičnoga završnog rada.

 

Radne grupe:

Jedna radna grupa sadrži minimalno deset , a maksimalno dvadeset polaznika. Male grupe i individualni pristup omogućava treneru da se posveti svakom polazniku podjednako.

Manje, koncipirane radne grupe čine idealno okruženje za diskusiju i međusobnu razmenu iskustva, a dokazano je da se takvim oblikom rada najlakše uči i postižu najbolji rezultati.

 

 Sertifikati i uverenja

Ukoliko polaznik položi završni ispit u skladu sa ispitnim pravilima WKO (Austrijske privredne komore) prema evropskim standardima, ostvaruje pravo na WIFI diplomu (CONTROLLING MANAGER).

Evropski sertifikat (WIFI diploma) omogućiće polaznicima prohodnost na evropskom tržištu rada. Svaki WIFI sertifikat, koji je ostvaren u skladu s WIFI pravilima ispitivanja, odobren je od upravnog odbora Austrijske privredne komore (WKO) i priznat od  austrijskog Ministarstva privrede. WIFI diploma je jedan od najcenjenijih sertifikata u Evropi.

S WIFI sertifikatima svaki polaznik potvrđujete povezanost prakse s najnovijim znanjima i veštinama potrebnim privredi. Posedovanje WIFI diplome znači potvrdu i garanciju polazniku i preduzeću o uspešno završenoj edukaciji, što ima neizostavnu važnost u poslovnom napredovanju. WIFI diploma omogućava prohodnost svakom polazniku na evropskom tržištu rada. WIFI diploma omogućava polazniku razvoj, inovaciju i prienu znanja u svakodnevnom poslu.

 

Ekskurzija u Austriju

 

Tokom edukacije biće organizovano studijsko putovanje u Austriju – okrugli sto s austrijskim menadžerima s ciljem razmene iskustva u području upravljanja kontrolingom.

 

Vaša investicija

Vaša investicija iznosi: 1.650 EUR

jednokratno plaćanje: 5% popusta

plaćanje u ratama: u 10 jednakih rata (valuta plaćanja svakog 20. u mesecu)

za prijavu pristiglu 30 dana pre završnog dana prijava, polaznik ostvaruje pravo na 5% popusta

 

Prijava

Prijave u grupe traju do 31. decembar 2012.

Za prijavu pristiglu 30 dana pre završnog roka za prijavu, polaznik ostvaruje pravo na 5% popusta

Da bi polaznik rezervisao svoje mesto u grupi potrebno je da ispuni prijavu. Ispunjenu i potpisanu prijavu potrebno je poslati telefaksom na broj 011/30 39 115 ili u skeniranom obliku vanja.spireski@wifi-srbija.com.

 

Proces prijave:

1.Na osnovu ispunjene i poslate prijave polaznik je rezervisao svoje mesto u grupi.

2.Nakon što je polaznik slanjem prijave potvrdio svoje učestvovanje, WIFI doo pripremiće Ugovor o obrazovanju koji je polaznik obvezan da potpiše najkasnije do početka edukacije.

3.U slučaju prijave manjeg broja polaznika od minimalnog, WIFI doo zadržava pravo otkazivanja edukacije.

Požurite i rezervišite svoje mesto u grupi slanjem prijave!
Prijavite se na kurs

  • * Vaše ime i prezime:
  • * Vaš email:
  • * Kontakt telefon:
  • Poruka:

Ocenite tekst:
Trenutna ocena: Još uvek nije ocenjen

blog comments powered by Disqus