Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
 • posao u srbiji

PREKVALIFIKACIJE I ZANATI - 22 kursa

 • Novinarska škola

  Upišite se u Novinarsku školu Udruženja novinara Srbije. Škola je prevashodno namenjena početnicima, mladim ljudima koji nameravaju da se profesionalno bave novinarstvom,...

 • Obuka za poslovnog sekretara

  Kurs za poslovne sekratare se realizuje u trajanju od 5 meseci sa ukupnim fondom časova od 145. Ova izuzetno popularna obuka obuhvata predmete : uvod u knjigovodstvene poslove, daktilografija...

 • Obuka za tehničkog sekretara

  Ukupan fond časova je 120 i realizuje se u toku 5 meseci. Obuhvata predmete : daktilografija, sekretarsko poslovanje, korespondencija, pravopis, poslovna kultura i uvod u računare. &nb...

 • Jednomesečni i petomesečni kurs daktilografije

  Jednomesečni kurs daktilografije Obuhvata ovladavanje sistemom desetoprstnog slepog kucanja na računaru. Ukupan fond časova je 40 i realizuje se u trajanju od 4-5 nedelja. Nastava se održava tri...

 • Škola knjigovodstva i vođenja poslovnih knjiga

  Kurs knjigovodstva i vođenja poslovnih knjiga traje 3 meseca, jednom nedeljno 4 časa u popodnevnim terminima ili subotom. Ukupan fond časova je 69 od čega je 50 časova ručnog vođenja knj...

 • Odsek kamere

  Nastavnim planom i programom odseka kamere u osnovi su obuhvaćena dva predmeta: kamera i tehnologija televizije. Predmet kamera proučava: istorijat kamere, snimateljsku gramatiku, filmsku gra...

 • Odsek TV Montaže

  Odsek za medijsku fotografiju Balkan media tima namenjen je onima koji žele da nauče da savremenim veštinama i tehnikama upravljaju medijem fotografije. Cilj je da pronađu svoje polje...
Kreiranje novog kursa - seminara - prakse

* Obavezno popuniti


Mesto održavanja *:
Kategorija kursa *:
Naziv kursa *:
Kratak opis kursa *:
Slika (maksim. širine do 600px):
Gde se slika prikazuje? ( 1 )
Sliku mozete dodati nakon upisa kursa, na stranici izmene upisanog kursa.