Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
  • posao u srbiji

3 u 1 - aktuelne teme, iskusni predavači, primenjiva znanja


Seminar za vaše nove poslovne uspehe
Mesto održavanja kursa:

Povećaj font: A+ | A-

 

Seminar za vaše nove poslovne uspehe

 

Posle kra‡e pauze vaš Centar za razvoj karijere nastavlja sa organizacijom besplatnih edukativnih radionica i seminara. Ove subote, 25. avgusta, rešili smo da nadoknadimo propušteno i priredimo vam pravo edukativno prepodne. Od 10 do 13 časova vas očekuju čak tri sjajna predavanja na aktuelne i pre svega korisne teme, koje ‡e vam pomo‡i da upotpunite svoje znanje i karijeru podignete stepenicu iznad.

 

Organizacija koja uči

 

Predavanje o organizaciji koja uči otvori‡e ovu edukativnu subotu. Sazna‡ete na koji se to način može ohrabriti učenje ljudi u organizaciji, kako promovisati razmenu informacija izme‘u zaposlenih i stvoriti osoblje sa više različitih znanja. To rezultira vrlo fleksibilnom organizacijom u kojoj ‡e ljudi prihvatiti nove ideje i promene i prilagoditi im se dele‡i

zajedničku viziju.

 

Učenjem se stvara jezgro kompetentnosti kompanije koje vodi ka konkurentskoj prednosti a kako do nje otkri‡e vam Nemanja Davidovi‡, asistenta iz predmeta menadžmenta na Prirodno-matematičkom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu. Uža naučna oblast mu je organizacioni razvoj, menadžment znanja i strategijski menadžment. U toku i nakon studija je imao više studijskih boravaka u Nemačkoj i Austriji a u novembru ove godine ‡e odbraniti doktorsku tezu. Honorarno radi kao konsultant na projektima razvojne pomo‡i.

 

Savremene metode upravljanja projektima

 

Šta je PMI i koja je njegova važnost bez obzira na delatnost poslovanja?

 

Kroz primer na me‘unarodnom ICT projektu "The world in your office" bi‡ete u prilici da saznate sve o primeni PMI metodologije u svakodnevnom upravljanju projektima. Tako‘e, prisustvova‡ete predstavljanju PMBook-a, vodiča za upravljanje projektima i njegovih osnovnih delova.

 

Svoje dugogodšnje iskustvo u upravljanju me‘unarodnim i doma‡im projektima sa vama ‡e kroz ovo zanimljivo i korisno predavanje podeliti predavač Bojan Donevi‡. Konsultantsko i predavačko iskustvo

uz poznavanje agilnih tehnika u upravljanju ICT projektima i PMI akreditacija su i više nego dovoljna preporuka da ne propustite savete i objašnjenja iz prve ruke.

 

 

Zašto komunikacija preko društvenih medija?

 

Šta su nam omogu‡ile društvene mreže i koliko se ta komunikacija razlikuje od tradicionalnih kanala?

 

Koje su mane a koje nove mogu‡nosti pružaju društveni mediji za PR i online marketing. Facebook i Twitter nam daju instant povratnu informaciju a šta nam ona sve omogu‡ava?

 

Sazna‡ete na koji način da najbolje iskoristite mo‡ društvenih mreža i to od diplomirane psihologiškinje, Ane Mirkovi‡, koja je direktor za komunikaciju sa klijentima  u digitalnoj agenciji, predavač iz oblasti komunikacije, odnosa sa javnoš‡u i kreiranja timova na programu Institute for leadership and management London. Komunikaciju je proučavala kroz osnovne studije psihologije, specijalističke kurseve i profesionalnu karijeru,

 

Ko može da se prijavi?

 

Kako je interesovanje za seminar veliko, zbog ograničenosti mesta potrebno je da potvrdite svoje prisustvo slanjem prijave. Krajnji rok za prijave: petak, 24.08.2012. do 17h.

PRIJAVI SE OVDE!

 

Polaznici ITAcademy, BusinessAcademy i studenti ITS-a, seminar mogu pratiti i online, putem video streaming-a. U subotu 10:00, logovanjem na Distance Learning platformi, na vašoj ličnoj strani pokre‡ete video stream klikom na link "Seminar za vaše nove poslovne uspehe". Za pra‡enje seminara putem video stream-a nije potrebno prijavljivanje.

 

Gde i kada?

Seminar ‡e se održati u subotu, 25.08. u prostorijama LINK group-a, ul. Cara Dušana 34, Zemun sa početkom u 10h. Za sva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu: office@razvoj-karijere.com

Očekujemo vas!

Srdačno vaš,

Centar za razvoj karijere
Prijavite se na kurs

  • * Vaše ime i prezime:
  • * Vaš email:
  • * Kontakt telefon:
  • Poruka:

Ocenite tekst:
Trenutna ocena: Još uvek nije ocenjen

blog comments powered by Disqus