Opis zanimanja: Fizioterapeut

Fizioterapeuti leče i pomažu pacijente koji imaju fizičke smetnje nastale usled bolesti, povrede, invalidnosti ili starenja. Oni leče ljude svih uzrasta, uključujući decu i starije osobe. Pomažu u lečenju osobama koje su pretrpele moždani udar kao i pacijente koji su zadobili povredu bavljenjem fizičkih aktivnosti. Oni pomažu pacijentima tako što im ublažavaju bol, te sprečavaju da nastanu trajne posledice od bolesti i povrede.

Fizioterapeut radi zajedno sa pacijentima u cilju da identifikuje i unapredi njihovo ozdravljenje.Oni pomažu proces razvoja i vraćanje tela u normalu rehabilitacijom. Fizioterapeut uglavnom osmisli programa lečenja, a sastoji se od  terapije i  terapijskih vežbi. Fizioterapeuti takođe pružaju preventivne savete o tome kako da se  izbegnu povrede.

 

Radne aktivnosti fizioterapeuta obuhvataju:

 

• rad sa pacijentima u cilju otkrivanja uzroka problema

• pravljenje programa oporavka, odnosno terapije

• pomaže oporavak pacijenata posle povrede i udaraca

• kontroliše svoje pomoćnike ukoliko ih ima

• pravi zdravstveni karton, statistiku lečenja pacijenta

• vrši edukaciju i savetovanje pacijenata ili njihovih staratelja o tome kako da se spreči  ili poboljša zdravlje

• uvodi nove tehnike i tehnologiju u cilju lečenja pacijenata

 

Fizioterapeuti se školuju u srednjim školama i na višim zdravstvenim ustanovama.