Rezultati glasanja

Da li koristite društvene mreže dok tražite posao i koju najviše? Ukupno glasova: 504
Linkedin (161)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.9 %
Facebook (137)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.2 %
Twitter (10)
 
 
 
2.0 %
Od svega po malo (60)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.9 %
Ne koristim (136)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.0 %