Rezultati glasanja

Kolika su Vaša primanja? Ukupno glasova: 682
manja od 200 eura (423)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.0 %
od 200 do 400 eura (162)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.8 %
od 400 do 600 eura (53)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8 %
preko 600 eura (44)
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 %