Rezultati glasanja

Da li vam je neki zavrseni kurs pomogao pri zaposljavanju? Ukupno glasova: 387
Da (47)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 %
Ne (174)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45.0 %
Nisam pohađao kurs (108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.9 %
Planiram da upišem neki kurs (58)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.0 %