Rezultati glasanja

Da li koristite telefon za traženje posla i koji sistem? Ukupno glasova: 543
Koristim iPhone (31)
 
 
 
 
 
 
 
5.7 %
Koristim Android (169)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1 %
Koristim običan telefon (139)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.6 %
Koristim Windows telefon (7)
 
 
 
1.3 %
Ne koristim (197)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.3 %