Rezultati glasanja

Šta je za Vas dobar posao? Ukupno glasova: 343
Siguran posao (135)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.4 %
Dobra plata i povoljno radno vreme (112)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.7 %
Zanimljiv posao i mogućnost samoinicijative (52)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 %
Posao bez previše pritisaka (44)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.8 %