Rezultati glasanja

Šta poslodavci u Srbiji treba da izmene? Ukupno glasova: 178
Veće plate (123)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69.1 %
Manje radno vreme (18)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 %
Uslove na poslu (oprema i sredstvo za rad) (17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6 %
Više timskih aktivnosti (4)
 
 
 
 
2.2 %
Više mogućnosti učenja i usavršavanja (16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0 %