Rezultati glasanja

Da li verujete da ćete ove godine naći posao? Ukupno glasova: 563
Da (216)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.4 %
Ne (241)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.8 %
Ne znam (106)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.8 %