Rezultati glasanja

Da li pri traženju posla vodite računa o pouzdanosti sajtova putem kojih konkurišete? Ukupno glasova: 262
Da (243)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92.7 %
Ne (19)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 %