Rezultati glasanja

Da li ulaskom u EU dobijamo više radnih mesta ? Ukupno glasova: 772
Da (117)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 %
Ne (538)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69.7 %
Da, ali posle 10 godina članstva (117)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 %