Kako napisati CV koji otvara vrata željenog posla

Kako napisati CV koji otvara vrata željenog posla

Koji su najvažniji elementi CV-a?

Kada je reč o CV-u, postoji nekoliko ključnih elemenata koji su od velike važnosti. Evo nekoliko najvažnijih: 

 1. Lični podaci: Na vrhu CV-a treba da se nalaze vaši lični podaci, uključujući ime, prezime, kontakt telefon, e-mail adresu i adresu stanovanja. Ovi podaci omogućavaju poslodavcu da vas kontaktira i da zna kako da vam se obrati. 
 2. Sadržaj: Sadržaj CV-a treba biti jasan, koncizan i relevantan za posao za koji se prijavljujete. Obuhvatite informacije o vašem obrazovanju, radnom iskustvu, veštinama i dodatnim kvalifikacijama koje su relevantne za posao. 
 3. Obrazovanje: Navesti sve relevantne informacije o vašem obrazovanju, uključujući naziv institucije, period studiranja i stečene diplome ili sertifikate. Ako imate visoko obrazovanje ili dodatne kurseve koji su posebno važni za posao, istaknite ih. 
 4. Radno iskustvo: Navesti sve prethodne radne pozicije, uključujući period zaposlenja i opis poslova koje ste obavljali. Navedite i postignuća koja ste ostvarili tokom svog radnog iskustva. 
 5. Veštine: Navesti sve relevantne veštine koje posedujete za posao za koji se prijavljujete. To mogu biti jezičke veštine, tehničke veštine, komunikacione veštine, upravljačke veštine, itd. 
 6. Dodatne kvalifikacije: Ako imate dodatne kvalifikacije koje su relevantne za posao, navesti ih. To mogu biti kursevi, seminar, volonterski rad, nagrade, itd. 
 7. Interesi i hobiji: Iako ovo može biti opciono, možete navesti i neke od svojih interesa i hobija koji mogu biti relevantni za posao ili koji pokazuju vaše osobine kao timski igrač, lider, kreativna osoba, itd. 
 8. Reference: Navesti kontakt informacije osoba koje mogu poslužiti kao reference ikoje mogu potvrditi vaše kvalifikacije i radnu etiku.

Važno je napomenuti da pri pisanju CV-a treba da se pridržavate određenih smernica kako biste postigli što bolje rezultate.

Evo nekoliko saveta za pisanje efektivnog CV-a: 

 1. Budite koncizni: Ograničite se na bitne i relevantne informacije. Ne treba da nabrajate svaki posao koji ste imali ili sve kurseve koje ste pohađali. Fokusirajte se na ono što je najvažnije za posao za koji se prijavljujete. 
 2. Budite precizni: Koristite jasan i razumljiv jezik. Izbeći nepotrebne tehničke termine ili akronime koji poslodavac možda neće razumeti. Budite precizni u opisu vašeg obrazovanja i radnog iskustva. 
 3. Budite organizovani: Organizujte svoj CV u logički redosled, počevši od najnovijih informacija. Koristite jasne naslove i podnaslove kako biste olakšali čitanje iskeniranje CV-a. Takođe, koristite bullet tačke ili numeraciju kako biste razdvojili i istakli ključne informacije. 
 4. Budite profesionalni: Biografija treba da bude formalan i profesionalan. Izaberite odgovarajuću font i veličinu slova, izbegavajte preterano korišćenje boja ili ukrasa. Takođe, izbegavajte nepotrebne informacije, kao što su lične priče ili detalji o privatnom životu. 
 5. Budite pažljivi: Proverite svoj CV pre slanja kako biste osigurali da nema grešaka u gramatici, pravopisu ili formatiranju. Takođe, budite pažljivi sa kontakt podacima kako biste bili sigurni da su stručne kvalifikacije tačne i ažurirane. 
 6. Prilagodite se: Kada se prijavljujete za različite poslove, prilagodite svoj CV tako da naglasi relevantne veštine i iskustvo za svaki posao. Prilagođavanje CV-a može pomoći da se istaknete među ostalim kandido biste bili sigurni da nema grešaka u gramatici, pravopisu ili formatiranju. Pažljivo pročitajte svaki deo i budite sigurni da ste dali sve potrebne informacije. Takođe, budite pažljivi i prilagodite svoj CV za svaku konkretnu poziciju na koju se prijavljujete. Promenite redosled ili naglasak na određene veštine ili iskustvo kako biste se što bolje uklopili u zahteve poslodavca. 
 7. Budite dosledni: Koristite isti format i stil za sve delove CV-a. Ovo će pomoći poslodavcu da lakše pregleda i uporedi informacije. Takođe, budite dosledni u korišćenju vremena i glagolskih oblika. 
 8. Budite iskreni: Nikada ne lažite ili preuveličavajte svoje kvalifikacije ili iskustvo na CV-u. Poslodavci često proveravaju informacije koje ste naveli i laži mogu imati ozbiljne posledice po vašu reputaciju i mogo biste izbegli greške u gramatici, pravopisu ili tipografiji. Takođe, proverite da li su sve informacije i dostignuća tačno i ažurirane. 
 9. Prilagodite se poslu: Prilagodite svoj CV svakom poslu za koji se prijavljujete. Promenite redosled informacija ili naglasite određene veštine ili kvalifikacije koje su relevantne za taj posao. 
 10. Najbitnije: Na kraju, ne zaboravite da priložite svoje kontakt informacije na kraju CV-a, kao i da naznačite da ste dostupni za intervju za posao ili dodatne informacije.

Koje informacije treba da se izostave iz CV-a?

Prilikom sastavljanja CV-a, važno je izostaviti određene informacije koje mogu biti nepotrebne ili čak štetne. Evo nekoliko takvih informacija koje bi trebalo izostaviti iz CV-a, primeri: 

 1. Lične informacije: Iako je nekada bilo uobičajeno uključiti informacije poput pola, bračnog statusa ili verskih uverenja, danas se preporučuje da se ove lične informacije izostave. One su nebitne za poslodavca i mogu dovesti do diskriminacije. 
 2. Fotografija: U većini slučajeva, fotografija nije potrebna u CV-u. Poslodavac treba da proceni kandidata na osnovu njegovih kvalifikacija i iskustva, a ne na osnovu izgleda. Osim toga, uključivanje fotografije može dovesti do diskriminacije. 
 3. Nepotrebno iskustvo: Ako imate dug radni staž, nije neophodno navoditi sve poslove koje ste obavljali tokom svog života. Fokusirajte se na racionalan način. Izbegavajte nepotrebne detalje i fokusirajte se na najvažnije aspekte svog iskustva i obrazovanja. 
 4. Prilagodite se poslu: Prilagodite CV svakom poslu na koji se prijavljujete. Istaknite svoje veštine i iskustvo koja su relevantna za tu konkretnu poziciju. Takođe, istaknite svoje dostignuće koja su relevantna za industriju u kojoj se posao nalazi. 
 5. Budite precizni: Koristite konkretne brojeve, podatke i rezultate da biste ilustrovali svoje dostignuće. Na primer, umesto da kažete da ste "povećali prodaju", navedite tačan broj ili procenat povećanja prodaje. To će dati jasniju sliku o vašim postignućima. 
 6. Naglasite svoje veštine: Pored iskustva i obrazovanja, istaknite i svoje veštine i sposobnosti koje su relevantne za posao. To mogu biti tehničke veštine, jezičke veštine,

Šta je najbolji način da se pronađe posao?

Pronalaženje posla može da bude teško, ali postoje neki koraci koje možete preduzeti kako biste povećali svoje šanse za pronalazak željenog posla. Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći: 

 1. Ažurirajte svoj CV: Vaš CV je prva stvar koju će poslodavci videti, stoga je važno da bude jasan, pregledan i prilagođen za svaki posao na koji se prijavljujete. Istaknite svoje veštine, obrazovanje i iskustvo relevantno za poziciju koju želite. 
 2. Koristite online platforme za zapošljavanje: Postoji mnogo online platformi za zapošljavanje na kojima možete pronaći otvorene pozicije, klikdoposla je svakako jedna od najboljih. Poslovi na klikdoposla su jedinstveni i time otvarate vrata potencijalnom poslodavcu.Registrujte se na nekoliko popularnih platformi i redovno pratite nove oglase za posao
 3. Posetite sajmove zapošljavanja: Sajmovi zapošljavanja pružaju priliku da se direktno povežete sa poslodavcima i saznate više o otvorenim poznemaju direktne veze sa sposobnostima i kvalifikacijama kandidata i mogu voditi do diskriminacije. 
 4. Fotografija: Lična fotografija takođe nije potrebna i može dovesti do pristrasnosti. Poslodavci bi trebali da se fokusiraju na kvalifikacije i iskustvo kandidata, a ne na njihov izgled. 
 5. Nepotreban sadržaj: Izostavite nepotrebne detalje kao što su politička ili religijska uverenja, lična interesovanja koja nisu relevantna za posao, ili suvišne informacije koje neće doprineti razumevanju vaših kvalifikacija. 
 6. Loše reference: Ako niste sigurni da će vaša prethodna referenca dati pozitivan utisak, bolje je da je izostavite. Negativne reference mogu štetiti vašoj reputaciji i smanjiti vaše šanse za dobijanje posla. 
 7. Neproverene informacije: Ne navodite informacije koje niste proverili ili koje nisu tačne. Poslodavci mogu proveriti informacije ue kako biste ilustrovali svoje dostignuće i uticaj koji ste imali na prethodnim pozicijama. Na primer, umesto samo navođenja da ste bili odgovorni za povećanje prodaje, navedite tačan procenat povećanja prodaje koji ste postigli. Ovo će pokazati poslodavcima vašu sposobnost da ostvarite konkretne rezultate. 
 8. Formatiranje: Obratite pažnju na formatiranje svog CV-a kako bi bio pregledan i profesionalan. Koristite odgovarajući font i veličinu slova, razmake između sekcija i jasne naslove. Takođe, ne zaboravite da prilagodite formatiranje za svaku poslatu verziju svog CV-a kako bi se prilagodio specifičnostima posla i zahtevima poslodavca. 
 9. Provera: Pre nego što pošaljete svoj CV, obavezno ga proverite kako biste bili sigurni da nema grešaka u pravopisu i gramatici. Takođe, proverite da li su sve informacije tačne i ažza tu konkretnu poziciju. Takođe, ažurirajte svoje kontakt informacije, dodajte nove radne pozicije i uklonite nepotrebne detalje. 
 10. Umrežite se: Povežite se sa kolegama, bivšim šefovima i drugim profesionalcima u industriji. Pohađajte događaje, seminare i konferencije kako biste stekli nove kontakte. Umrežavanje može biti ključno za pronalaženje posla, jer vam može pružiti unutrašnje informacije o otvorenim radnim mestima i preporuke. 
 11. Prilagodite svoju prijavu: Kada se prijavljujete za posao, obratite pažnju na zahteve oglasa za posao intna za posao, ili iskustvo koje nije relevantno za poziciju na koju se prijavljujete. Fokusirajte se samo na informacije koje će biti od koristi poslodavcu. 
 12. Negativne informacije: Izbegavajte navođenje negativnih informacija o vašem prethodnom poslodavcu ili kolegama. Ovo može stvoriti lošu sliku o vama i uticati na vaše šanse za dobijanje posla.

Sastavljanjem CV-a uz pažljivo odabran sadržaj i precizno predstavljanje vaših kvalifikacija i iskustva, možete povećati svoje šanse za dobijanje posla koji želite. Budite objektivni, precizni i fokusirajte se na posao na koji konkurišete.

a. Korišćenje jasnih naslova, podnaslova i odeljaka kako bi se olakšala čitanje.

b. Upotreba jednostavnog i čitljivog fonta. 

c. Korišćenje lista umesto dugih pasusa kako bi se olakšalo skeniranje informacija. 

d. Osigurajte da je CV pregledan na svim uređajima i da nema grešaka u formatiranju.

Koji je najbolji način da se CV učini privlačnim?

Kada je u pitanju pravljenje privlačnog CV-a, postoji nekoliko ključnih faktora koje treba uzeti u obzir. Evo nekoliko saveta kako da izdvojite svoj CV i privučete pažnju potencijalnih poslodavaca: 

 1. Jasna i pregledna struktura: Počnite sa osnovnim informacijama o sebi (ime, kontakt podaci, obrazovanje, radno iskustvo) i organizujte ih na logičan i pregledan način. Koristite jasne naslove, podnaslove i odeljke kako biste olakšali čitanje i pronalaženje informacija. 
 2. Istražite poslodavca: Pre nego što počnete da pravite CV, istražite kompaniju u kojoj želite da se zaposlite. Razumeti njihove vrednosti, ciljeve i zahteve pomoći će vam da prilagodite svoj CV tako da odgovara njihovim potrebama. Naglasite veštine i iskustvo koja su relevantna za tu određenu industriju ili poziciju. 
 3. Koristite akcione reužiti preporuke od ljudi koji već rade u industriji.4. Prilagodite svoju prijavu: Svaki put kada se prijavljujete za posao, prilagodite svoju prijavu kako biste istakli svoje kvalifikacije i veštine koje su posebno relevantne za tu poziciju. Istražite kompaniju i poziciju kako biste se bolje upoznali sa njihovim potrebama i prilagodili svoju prijavu prema tome.5. Pripremite se za intervjue: Uvek se pripremite za intervju tako što ćete istražiti kompaniju, razmišljati o svojim odgovorima na uobičajena pitanja i vežbati svoje komunikacijske veštine. Budite spremni da pokažete svoje znanje, veštine i motivaciju za rad u toj kompaniji.Nadamo se da vam ovi saveti mogu pomoći u pronalaženju posla. Zapamtite, posao može biti konkurentan u smislu kandidata, ali sa pravom pripremom, veštinama i pristupom, imate šanse da se istaknete, i svakako možete povećati svoje šanse za dobijanje posla.

Za kraj primenjujte ove savete kako biste napravili profesionalan i efektivan CV koji će privući poslodavce: 

 1. Sadržaj: Fokusirajte se na relevantne informacije o svom obrazovanju, radnom iskustvu i veštinama koje su relevantne za posao na koji se prijavljujete. Opišite svoje odgovornosti i postignuća na prethodnim pozicijama, kako biste ilustrovali svoje dostignuće i uticaj koji ste imali na prethodnim pozicijama. Na primer, umesto samo navođenja da ste bili odgovorni za povećanje prodaje, navedite tačan procenat povećanja prodaje koji ste postigli. Ovo će pokazati poslodavcima vašu sposobnost da ostvarite konkretne rezultate. 
 2. Formatiranje: Obratite pažnju na formatiranje svog CV-a kako bi bio pregledan i profesionalan. Koristite odgovarajući font i veličinu slova, razmake između sekcija.Preporučujemo vam i članak kako napraviti cv u pdf formatu. Naš tim vam želi puno sreće bilo da tražite posao u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu ili Beogradu i nadam o se da će vam ovaj članak pomoći u tome.

Ostali članci

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • kontakt@klikdoposla.com
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima