OGLAS

Poslovi za nezaposlene - prilika za ponovno zapošljavanje

Poslovi za nezaposlene - prilika za ponovno zapošljavanje 

Suočeni sa izazovima na tržištu rada, nezaposleni traže nove prilike. Kako pronaći put do prilika za ponovno zapošljavanje? 

Prilike postoje za sve. 

Aktivne mere zapošljavanja i podrška države su ključni. Tržište se neprestano menja, i potrebno je pratiti trendove i mogućnosti. 

Trenutno stanje na tržištu rada 

U trećem kvartalu 2023. godine tržište rada ukazuje na blagi porast stope zaposlenosti i smanjenje stope stanovništva van radne snage, dok stopa nezaposlenosti ostaje stabilna. U tom kontekstu, prilika za ponovno zapošljavanje nezaposlenih lica je u blagom porastu, s obzirom na to da se povećava ukupan broj zaposlenih. Isto tako, opada stopa neformalne zaposlenosti što može biti indikator poboljšanja kvaliteta ponuđenih radnih mesta. Ovaj trend otvara brojne mogućnosti koje nezaposleni mogu iskoristiti za povratak na tržište rada. 

Statistika zaposlenosti u trećem kvartalu 

Podaci iz Ankete o radnoj snazi za treći kvartal 2023. godine ukazuju na porast stope zaposlenosti za 0,5 procentnih poena. Stopa nezaposlenosti je ostala nepromenjena, na 9,0%. 

Zabeležen je blagi rast broja zaposlenih za 3 000, dok je broj nezaposlenih porastao za 900. Ukupan broj stanovništva van radne snage smanjio se za 60 800 lica. 

Veličina radne snage u trećem kvartalu povećala se za 3 900 lica. 

U poređenju sa prethodnom godinom, stopa ukupne neformalne zaposlenosti smanjila se za 0,5 procentnih poena i iznosi 12,8%, sa primetnim padom van sektora poljoprivrede. 

Struktura nezaposlenih osoba 

Struktura nezaposlenih osoba varira po obrazovanju, starosti i radnom iskustvu.   

 1. Obrazovni profil - najveći broj nezaposlenih čine osobe sa srednjim obrazovanjem.  
 2. Starosna grupa - Nadprosečna nezaposlenost zabeležena je među mladima od 15 do 24 godine.  
 3. Radno iskustvo - Sklonost veće nezaposlenosti među licima bez radnog iskustva ili sa kratkotrajnim radnim iskustvom.  
 4. Dužina traženja posla - Značajan deo nezaposlenih traži posao duže od godinu dana.  
 5. Regionalna disperzija - Nezaposlenost je nejednako raspoređena po regionima zemlje.Nezaposlenost se još uvek zadržava na visokom nivou među osobama bez kvalifikacija i znanja. 

I pored smanjenja stope nezaposlenosti, problem duže nezaposlenosti i dalje ostaje izazov. 

Programi državne podrške 

Država Srbija kontinuirano sprovodi programe i nudi pomoć državne podrške s ciljem smanjenja nezaposlenosti i podsticanja zapošljavanja, posebno među osetljivim grupama radnih lica. Subvencije za zapošljavanje, prekvalifikacije i obuke, kao i programi za samozapošljavanje su među ključnim alatima koje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja implementira u praksi. Takođe, dostupni su i posebni programi za mlade, žene i osobe sa invaliditetom, koje podrazumevaju različite mere podrške, uključujući finansijske podsticaje i savetodavne usluge, radi lakšeg uključivanja u radni proces. Ovi programi predstavljaju značajnu komponentu u strategiji smanjenja nezaposlenosti i povećanja zaposlenosti u Srbiji. 

Subvencije za zapošljavanje 

Subvencije predstavljaju direktan finansijski podsticaj poslodavcima da zaposle osobe iz ciljnih grupa. 

Praktično, država refundira deo troškova zarade novozaposlenog lica na određeni period. To podstiče kompanije da pruže šansu nezaposlenima, smanjujući rizike i troškove vezane za zapošljavanje. Posebno su značajne subvencije za oblasti pogođene visokom stopom nezaposlenosti, jer podržavaju ravnomerniji regionalni razvoj. 

Subvencije se mahom usmeravaju ka osetljivim kategorijama stanovništva, kao što su mladi i studenti bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposleni, osobe sa invaliditetom i starije osobe. Cilj je inkluzivno tržište rada koje šansu daje svima. 

Nadalje, za preduzeća koja se bave inovativnim delatnostima, određene subvencije mogu podrazumevati i dodatne pogodnosti. Takođe, država može dodatno subvencionisati stvaranje novih radnih mesta, što je posebno privlačno za investitore. Sistem subvencija je važan instrument za podsticanje zapošljavanja i preduzetništva, čime se promoviše ekonomska aktivnost i smanjuje nezaposlenost. 

Obuke i prekvalifikacije 

Obuke i prekvalifikacije su ključni faktori za poboljšanje zapošljivosti nezaposlenih. Sticanjem novih veština, mogućnosti za pronalaženje posla znatno rastu. Stoga, akcent je na kontinuiranom učenju i usavršavanju koje prati potrebe tržišta rada. 

Poseban fokus je na IT sektoru, koji neprestano zahteva svežu radnu snagui gde je zarada ogromna. Programi prekvalifikacije omogućavaju brzu adaptaciju na nove tehnologije i trendove u industriji. 

Takođe, postoje programi za zanatska zanimanja, poput električara, bravara ili kuvar, koja su uvek tražena na tržištu. Takve obuke mogu biti ključ ekonomske stabilnosti pojedinca. 

Kroz obuke i prekvalifikacije, nezaposleni mogu pronaći svoje mesto u sektorima poput turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede. Ovi sektori često nude sezonske poslove koji mogu preći u stalne angažmane. 

Kvalitet programa obuke je od presudnog značaja, te je važno da se obrazovne institucije i privatni sektor udružuju. Zajedničkim snagama omogućavaju praktičnu primenu naučenog i uspostavljaju mostove ka stvarnom tržištu rada. 

Konačno, država igra ključnu ulogu u finansiranju i promociji ovih programa. Subvencionisane obuke i prekvalifikacije pružaju priliku i onima sa skromnijim finansijskim mogućnostima da usvoje tražene veštine. 

Privatne inicijative zapošljavanja 

Privatni sektor igra važnu ulogu u smanjenju nezaposlenosti kreiranjem novih radnih mesta. 

Kroz partnerstva sa obrazovnim ustanovama, kompanije razvijaju specijalizovane programe stažiranja i praksi koji vode direktnom zapošljavanju mladih profesionalaca. 

Start-up kultura podstiče samozapošljavanje i u svom rastu često zapošljava talente željne izazova. 

Partnerstva sa nevladinim organizacijama 

Partnerstva sa nevladinim organizacijama su esencijalna u smanjenju nezaposlenosti. One imaju kapacitet da efikasno distribuiraju resurse i obučavaju ljude. 

Nevladine organizacije često posreduju u pronalasku poslova za marginalizovane grupe, povezujući ih sa poslodavcima sklonim društvenoj odgovornosti. Takođe, pokreću inicijative za prekvalifikaciju i dodatno obrazovanje. 

Kroz programe obuke u saradnji sa nevladinim sektorom omogućava se sticanje praktičnih veština. Ovi programi su prilagođeni trenutnim potrebama tržišta rada, čime se direktno unapređuje zapošljivost pojedinaca. 

Nevladine organizacije mogu da budu ključni partneri u kreiranju politika zapošljavanja i programa podrške za nezaposlene. Svojim iskustvom doprinose inovativnim pristupima i efikasnim rešenjima. 

U suštini, partnerstva sa NVO omogućavaju prilagođavanje programa zapošljavanja specifičnim potrebama zajednice i pojedinaca u njoj. 

Uloga startapa i inovacija 

Startapi i inovacije imaju ključnu ulogu u otvaranju novih radnih mesta i dinamizaciji ekonomije.   

 • Kreiranje novih poslovnih modela koji podstiču razvoj tržišta  
 • Uvođenje inovativnih proizvoda i usluga koje rešavaju realne probleme  
 • Privlačenje stranih investicija kroz pokazivanje inovativnog potencijala  
 • Osnaživanje lokalne zajednice putem razvoja tehnoloških klastera  
 • Stimulisanje ekonomskog rasta kroz tehnološke inovacije i istraživanje 

Podstičući inovativni duh, startapi omogućavaju stvaranje kvalitetnih, trajnih poslova. 

Ove inicijative često rezultiraju stvaranjem potpuno novih industrija, što značajno utiče na smanjenje stope nezaposlenosti. 

Saveti za pronalaženje posla 

Aktivno traženje posla zahteva strpljenje, upornost i pravilno postavljanje strategije. Pre svega, važno je redovno pratiti oglase za posao na specijalizovanim portalima i web sajtovima kompanija. Stvaranje kvalitetnog životopisa i motivacionog pisma koji artikulišu vaše veštine, iskustvo i postignuća je od suštinskog značaja. Prilagodite ih za svaku priliku za posao kako biste istakli ono što je najrelevantnije za poziciju koju ciljate. Networking, odnosno razvijanje profesionalne mreže kontakata, može takođe značajno povećati šanse za pronalazak posla, stoga prisustvujte stručnim skupovima, koristite professionalne socijalne mreže poput LinkedIn-a i budite aktivni u strukovnim organizacijama. Kontinuirano ulaganje u sopstveno obrazovanje i veštine, kao što su digitalne kompetencije, strani jezici ili specijalizovane obuke, čini vas konkurentnijim na tržištu rada. U procesu traženja posla, važno je takođe biti otvoren za mogućnosti koje dolaze iz različitih sektora i industrija, kao i za privremene i honorarne angažmane koji mogu prerasti u stalne pozicije. Prilagodljivost i posvećenost osobnom razvoju su ključni u ostvarivanju uspešne karijere. 

Izgradnja profesionalne mreže 

Izgradnja profesionalne mreže od suštinskog je značaja za napredak u karijeri i pronalazak posla. Stupanje u kontakt sa pravim osobama može otvoriti mnoga vrata i stvoriti nove prilike. 

Aktivno učestvovanje na stručnim seminarima i konferencijama omogućava vam da upoznate ljude iz vaše branše. Osim toga, učlanjenje u stručne asocijacije može značajno obogatiti vašu mrežu poznanstava i potencijalnih saradnika. 

LinkedIn i druge profesionalne socijalne mreže su ključne za digitalno mreženje i održavanje kontakata. Redovno ažurirajte svoj profil i delite relevantni sadržaj kako biste privukli pažnju potencijalnih poslodavaca i saradnika. 

Prilikom izgradnje profesionalne mreže, važno je imati jasno definisane ciljeve i znati šta želite da postignete. Oformite strategiju kako biste se efikasno povezivali sa ključnim osobama koje mogu uticati na vašu karijeru. 

Zapamtite, izgradnja profesionalne mreže je proces koji zahteva vreme. Budite strpljivi, istrajni i prvenstveno fokusirani na stvaranje kvalitetnih veza koje mogu dovesti do budućih prilika za zaposlenje. 

Kako se istaknuti na tržištu rada 

Stalno usavršavanje i nadograđivanje veština neophodno je za napredak u karijeri, posebno u brzo promenljivom radnom okruženju. Aktuelno znanje i veštine čine vas konkurentnijim na tržištu rada. 

Steknite sertifikate koji su priznati u vašoj struci. To pokazuje posvećenost i profesionalizam. 

Kreativnost i inovativnost u rešavanju problema izdvajaju kandidate iz mase. Posebno je važno pokazati sposobnost adaptacije i učenja, jer su to tražene kompetencije u mnogim industrijama. Ističite svoje jedinstvene ideje i pristupe koji mogu doprineti kompanijama. 

Veoma je važno stvoriti snažan lični brend koji će vas predstavljati kao stručnjaka u vašem polju. Ovo uključuje profesionalnu vizuelnu prezentaciju, konzistentno prenošenje vaših vrednosti i stavova kroz sve kanale komunikacije. Vaš profesionalni identitet treba da odražava ono što nudite tržištu rada, pri čemu je ključno biti autentičan i jedinstven. 

Često postavljana pitanja o poslovima za nezaposlene 

Poslovi za nezaposlene - prilika za ponovno zapošljavanje 

1. Koje su prednosti poslova namenjenih nezaposlenima? 

Poslovi namenjeni nezaposlenima pružaju priliku za ponovno zapošljavanje, sticanje novih veština i iskustva, kao i mogućnost da se povežu sa potencijalnim poslodavcima. 

2. Kako mogu pronaći poslove namenjene nezaposlenima? 

Poslove namenjene nezaposlenima možete pronaći putem specijalizovanih platformi za zapošljavanje, oglasnih tabla, agencija za zapošljavanje ili putem veza i preporuka. 

3. Ko može aplicirati za poslove namenjene nezaposlenima? 

Poslovi namenjeni nezaposlenima su otvoreni za sve kandidate koji trenutno nisu zaposleni i traže priliku za ponovno zapošljavanje. 

4. Kako se pripremiti za apliciranje za poslove namenjene nezaposlenima? 

Da biste se pripremili za apliciranje za poslove namenjene nezaposlenima, preporučuje se da ažurirate svoj CV, istaknete relevantne veštine i iskustvo, i pripremite se za moguće intervjue. 

5. Kako mogu povećati svoje šanse za dobijanje posla namenjenog nezaposlenima? 

Da biste povećali svoje šanse za dobijanje posla namenjenog nezaposlenima, preporučuje se da se usavršavate kroz obuke i kurseve, steknete dodatne veštine i budete aktivni u traženju posla. 

6. Da li su poslovi namenjeni nezaposlenima plaćeni? 

Plaćenost poslova namenjenih nezaposlenima može varirati u zavisnosti od vrste posla i dogovora sa poslodavcem. U nekim slučajevima, poslovi mogu biti plaćeni, dok u drugim slučajevima mogu biti volonterski ili sa nadoknadom troškova. 

7. Kako mogu iskoristiti poslove namenjene nezaposlenima za dalju karijeru? 

Poslovi namenjeni nezaposlenima mogu biti odlična prilika za sticanje novih veština, iskustva i mreženje sa stručnjacima iz određene industrije. Iskoristite ove poslove kao platformu za dalji razvoj karijere i mogućnost za napredovanje. 


Ostale vesti

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • [email protected]
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima