Sve o poslu komercijaliste: plata, zadaci, uslovi

Sve o poslu komercijaliste: plata, zadaci, uslovi 

Posao komercijaliste privlači pažnju visokim zaradama, ali kako se zapravo dolazi do njih? 

Visina zarade komercijaliste direktno zavisi od individualnog učinka, iskustva i sposobnosti uspostavljanja kvalitetnih klijentskih odnosa. 

Dodatni bonusi i nagrade su česti motivacioni faktori, dok mogućnost stalnog usavršavanja i putovanja dodatno obogaćuju profil ove karijere. 

Zarade komercijalista u Srbiji i Beogradu

Zarade komercijalista mogu biti izuzetno varijabilne i u velikoj meri zavise od tržišnih uslova, industrije u kojoj rade, ali i od ličnih prodajnih veština i ostvarenih rezultata. Prosečna plata se kreće oko 100.000 dinara mesečno, međutim, motivisani i sposobni prodavci mogu očekivati znatno više, čak i preko 3.000 evra, ukoliko nadmaše postavljene prodajne ciljeve. 

Najčešće, osim fiksnog dela zarade, komercijalisti imaju priliku da kroz bonus sisteme značajno uvećaju svoj mesečni prihod. Ti bonusi su vezani za ostvarene prodajne ciljeve i mogu varirati od jednostavnih provizija do kompleksnih bonus šema koje uključuju dodatne nagrade za premašenje planova prodaje, uspešno sklopljene ugovore ili akviziciju novih klijenata. Osim toga, neki poslodavci nude i različite vidove nepecuniarnih benefita kao što su obuke, kursevi i putovanja. 

Prosečna i početnička plata 

Prosečna mesečna zarada komercijalista u Srbiji iznosi oko 100.000 dinara. Ova cifra predstavlja središnju vrednost plata za ovu poziciju. 

Početnička plata komercijalista varira između 60.000 i 80.000 dinara, ali to ne umanjuje mogućnosti za brzi rast dohotka sa sticanjem iskustva i veština. 

"Veoma uspešni komercijalisti u Srbiji mogu zaraditi i preko 3.000 evra mesečno." 

Sticanje radnog staža i prodajnih uspeha može znatno uticati na povećanje plate, pa tako iskusni profesionalci zarade i preko 200.000 dinara, uz stimulativne bonuse i beneficije. 

7 faktora koji utiču na visinu zarade 

Visina zarade komercijaliste direktno je povezana sa više faktora, od kojih su ključni iskustvo, radni učinak i ostvareni prodajni ciljevi.  

 1. Radno iskustvo i staž: Iskusni komercijalisti sa dugim radnim stažom mogu očekivati veće plate. 
 2. Prodajni ciljevi: Ostvarivanje ili premašenje zadatih prodajnih kvota direktno utiče na visinu bonusa. 
 3. Veštine i obrazovanje: Specijalizovane veštine i stručno obrazovanje mogu povećati vrednost komercijaliste na tržištu rada. 
 4. Veličina i prestiž kompanije: Rad u većim i renomiranim preduzećima često donosi veća primanja. 
 5. Geografska regija: Zarade mogu varirati u zavisnosti od regiona u kojem komercijalista radi. 
 6. Bonusi i dodatni stimulansi: U zavisnosti od politike poslodavca, bonusi i stimulansi mogu značajno doprineti ukupnom dohotku. 
 7. Specijalizacija u određenom sektoru: Fokus na specifične industrije može dovesti do visoko plaćenih pozicija.Veličina i struktura kompanije takođe igraju važnu ulogu - veće kompanije često nude konkurentnije plate i bonuse. 

Znanje stranih jezika i osobine kao što su komunikativnost i pregovaračke veštine su još neki od faktora koji mogu pozitivno uticati na zaradu. 

Bonusi i dodatne pogodnosti 

Bonusi su često ključan motivacioni faktor za komercijaliste, te mogu znatno povećati osnovnu zaradu. Osim novčanih bonusa, neki poslodavci nude i akcije kompanije, priliku za profesionalni razvoj ili razne vrste osiguranja. 

Dodatni stimulansi uključuju fleksibilno radno vreme i mogućnost rada od kuće. 

Mnogi poslodavci nagrađuju komercijaliste putem provizija za svaku uspešno realizovanu prodaju, dodatno povećavajući potencijal zarade. 

Za postizanje ili premašenje prodajnih ciljeva, komercijalisti mogu dobiti i godišnje bonuse, kao i nagrade za najbolje zaposlene. 

Pored finansijskih bonusa, putovanja u inostranstvo ili na poslovne konferencije postaju deo korporativne kulture koja dodatno motiviše komercijaliste. 

Neki poslodavci nude i dodatne pogodnosti poput automobila i mobilnih telefona na korišćenje, što dalje doprinosi atraktivnosti pozicije komercijaliste. 

Ključni zadaci komercijalista 

Komercijalisti su ključni igrači u svakoj trgovinskoj korporaciji, odgovorni su za uspostavljanje i negovanje odnosa s klijentima, prepoznavanje i odgovaranje na njihove potrebe te pregovaranje i zaključivanje prodajnih ugovora. Prateći tržište i konkurenciju, oni kontinuirano rade na stvaranju novih prilika za prodaju, istovremeno osiguravajući da postojeći klijenti ostaju zadovoljni uslugom. 

Uspešan komercijalist mora biti vešt u analiziranju prodajnih trendova i koristiti ove informacije za optimizaciju svojih strategija prodaje. Oni su takođe zaduženi za planiranje i izvršavanje prodajnih kampanja, kao i za pravilno upravljanje prodajnim dokumentima i izveštajima. 

Proces prodaje u 7 koraka je sveto pismo za komercijalistu 

Proces prodaje je temelj uspeha svakog komercijaliste i obuhvata istraživanje, pripremu, kontaktiranje, prezentaciju, rukovanje prigovorima, zatvaranje prodaje i praćenje (follow up). Svaki korak je važan i zahteva posebnu veštinu i znanje. 

U prvoj fazi, istraživanje, komercijalist analizira tržište i identifikuje potencijalne klijente, zatim i njih analizira. Ovo omogućava usmeren pristup prodaji. 

Zatim dolazi priprema, proces u kojem se prikupljaju informacije o klijentima i konkurenciji, što pomaže u personalizovanju prodajne strategije. 

Kontaktiranje je trenutak kada komercijalista uspostavlja prvi kontakt sa potencijalnim kupcem, obično putem telefona ili e-maila, kako bi zakazao sastanak ili prezentaciju. 

U koraku prezentacija, prezentuju se proizvodi ili usluge kupcu, uzimajući u obzir njegove specifične potrebe i načine na koje će ponuda rešiti njegove probleme. 

Rukovanje prigovorima zahteva sposobnost komercijaliste da razumno adresira sumnje i pitanja klijenta, pretvarajući prepreke u prilike za dodatno obrazloženje vrednosti proizvoda ili usluge. 

Nakon uspešne prezentacije i rukovanja prigovorima, sledi zatvaranje prodaje. U ovom koraku komercijalista dogovara detalje i finalizira prodajni ugovor. 

Konačan korak, praćenje, osigurava da je kupac zadovoljan i otvara put za nove prodajne mogućnosti, odnosno za unapređenje odnosa sa klijentima. 

Važnost praćenja klijenata 

Praćenje klijenata predstavlja esencijalan završetak procesa prodaje. Tako se osigurava da kupac ostane zadovoljan i lojalan brendu. 

U praksi, praćenje podrazumeva periodične kontakte sa klijentom, proveru zadovoljstva kupovinom, rešavanje eventualnih problema i redovno informisanje o novim ponudama. Sistematičan pristup u ovoj fazi gradi dugoročno poverenje i pozitivan imidž kompanije, što olakšava kasnije pregovore i povećava šanse za ponovnim poslovanjem. Kompanije sa razvijenim post-prodajnim servisom često imaju veću stopu povratka klijenata i bolje rezultate u prodaji. 

Održavanje dobrog odnosa sa klijentima nije samo pitanje profesionalne etike, već i strateški poslovni potez. Redovan follow-up pomaže u identifikaciji unakrsnih i ponovljenih prodaja, inicira feedback koji može biti ključan za unapređenje ponude, i utire put za širenje poslovanja kroz preporuke zadovoljnih klijenata. 

Kontinuitet u komunikaciji sa klijentima često se doživljava kao pokazatelj posvećenosti i ozbiljnosti kompanije. Iz tog razloga, unapređenje veština u ovoj oblasti donosi konkurentsku prednost i može rezultirati rastom zadovoljstva klijenata, njihove vernosti brendu, a samim tim doprineti i većoj profitabilnosti poslovanja. Dodatna edukacija zaposlenih o tehnikama efikasnog praćenja može biti isplativa investicija koja se višestruko vraća kroz napredovanje u prodaji. 

Radni uslovi i fleksibilnost 

Rad komercijaliste pruža određeni stepen fleksibilnosti, što može biti veoma privlačno onima koji cene uravnoteženje između privatnog i poslovnog života. Fleksibilnost se ogleda u mogućnosti dogovora o radnom vremenu, često i radu van kancelarije, kao i sposobnosti prilagođavanja različitim tržištima i klijentima. Važan aspekt rada jeste mobilnost, s obzirom na česte posete klijentima i potencijalne poslovne sastanke van grada ili čak van zemlje. Komercijalisti su često na terenu, što zahteva dobre organizacione sposobnosti i sposobnost planiranja vremena, ali istovremeno nudi dinamičan rad van prostora tipične kancelarije. 

Tipično radno vreme 

Radno vreme komercijaliste obično obuhvata standardnih osam sati. 

Po prirodi svog posla, komercijalisti često imaju mogućnost fleksibilnijeg pristupa radnom vremenu, naročito kada su u pitanju posete klijentima ili terenski rad. Ne retko se dešava da obim posla dikitira produžetak uobičajenog radnog vremena, pogotovo u sezonama visokog prometa ili prilikom finalizacije velikih ugovora. Radno vreme može uključivati i vikende, u zavisnosti od potreba tržišta i specifičnih zahteva klijenata. 

U odnosu na standardno radno vreme, koje se u velikoj meri poklapa sa uobičajenih 8 do 16 sati, komercijaliste često obaveze mogu zadržati i duže. 

Za one komercijaliste koji teže većoj zaradi, radno vreme može varirati i biti produženo u skladu sa potrebama posla, kako bi se ostvarili zadati ciljevi i iskoristile prilike koje tržište nudi. Fleksibilnost u radnom vremenu često je praćena i većim stepenom odgovornosti, ali i mogućnošću za ostvarivanje bonusa i dodatnih zarada kroz učinkovito zatvaranje prodaje. 

Profesionalni izgled komercijaliste - oblačenje komercijaliste 

Profesionalni izgled komercijaliste nije samo pitanje lične sujete, već predstavlja odraz kompanijskih vrednosti i posvećenosti poslu. Strogi kod oblačenja uključuje poslovna odela, košulje i kravate za muškarce, kao i primerene kostime ili haljine za žene - sve u cilju očuvanja poslovnog ugleda i interakcije sa klijentima na visokom profesionalnom nivou. Prepoznatljiv i uredan imidž pomaže u stvaranju poverenja i izgradnji dugoročnih poslovnih odnosa, što je ključno za uspeh u ulozi komercijaliste. 

Odeća kao deo profesionalizma 

Odeća komercijalista treba da odražava profesionalizam i posvećenost poslu, te je važan element korporativnog identiteta.  

 • Poslovna odela su standard za muške komercijaliste 
 • Primerene haljine i kostimi su poželjni za žene 
 • Ćošulje i kravate se očekuju u formalnim okolnostima 
 • Urednost i čistoća odeće neizostavni su 
 • Diskretni modni dodaci mogu upotpuniti profesionalni izgled 

Pravilno odabrana odeća doprinosi stvaranju prvog utiska i izgrađivanju poverenja kod klijenata. 

Neprimerena odeća može umanjiti kredibilitet i ozbiljnost u poslu koji obavlja komercijalista. 

Značaj prvog utiska 

Prvi utisak je često odlučujući faktor. 

U svetu prodaje i poslovnih odnosa, prvi utisak ima veliku važnost. Prilikom prvog susreta sa potencijalnim klijentima, način na koji komercijalista izgleda može predstavljati osnovu za budući odnos. Stoga, profesionalan izgled postaje suštinski aspekt komunikacije. 

Izgled treba da odražava stručnost i ozbiljnost. 

Odelo i kravata nisu samo indikatori dobrog ukusa i tradicije, već pre svega simboli profesionalnosti koji pospešuju poverenje i poštovanje. Očekuje se da komercijalista to smatra standardom u poslovanju. 

Dobro skrojeno odelo povećava samopouzdanje i autoritet. 

Spremnost na pažljivo odabir pravilne garderobe sugeriše visok stepen organizovanosti i pažnje prema detaljima, što su osobine koje klijenti cene. Stoga je esencijalno da se pravila odevanja pridržavaju sa pažnjom, jer pružaju ne samo estetski dojam, već i posluju sa profesionalnim stavom. 

Često postavljana pitanja o poslu komercijaliste 

U ovom FAQ-u pružamo odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o poslu komercijaliste. 

1. Koje su prosečne plate za posao komercijaliste u Srbiji? 

Plate za posao komercijaliste u Srbiji variraju u zavisnosti od iskustva i radnog staža, ali prosečna plata je oko 100.000 dinara. 

2. Da li postoje mogućnosti za napredovanje i dodatne beneficije u ovom poslu? 

Da, mnogi poslodavci za komercijaliste nude bonuse, nagrade, mogućnosti za napredovanje kroz edukacije i putovanja kako u zemlji tako i u inostranstvu. 

3. Koje su osnovne veštine i znanja potrebni za posao komercijaliste? 

Pored znanja upravljanja automobilom, neophodno je dobro poznavanje rada na računaru zbog dokumentacije koju mora da vodi u digitalnom formatu. 

4. Koji su koraci u procesu prodaje komercijaliste? 

Postoji 7 koraka u procesu prodaje komercijaliste: Istraživanje, Priprema, Kontaktiranje, Prezentacija, Rukovanje prigovorima, Zatvaranje i Praćenje (follow up). 

5. Da li postoji poseban sajt za pronalaženje poslova komercijaliste? 

Da, na sajtu klikdoposla postoji posebna stranica za poslove komercijaliste: https://www.klikdoposla.com/oglasi-za-posao/prodaja_komercijalisti

6. Kako treba da se oblačim za posao komercijaliste? 

Komercijalista treba da vodi računa o svom odevanju kako bi ostavio ozbiljan utisak. Odelo i kravata su uobičajeni izbor, dok su farmerke, patike i mini suknje neprikladni za ovaj posao. 

7. Šta radi komercijalista? 

Komercijalista obavlja različite zadatke u vezi sa prodajom proizvoda ili usluga. Njegove glavne odgovornosti uključuju istraživanje tržišta, pripremu prodajnih strategija, kontaktiranje potencijalnih klijenata, prezentaciju proizvoda ili usluga, rukovanje prigovorima, zatvaranje prodaje i praćenje klijenata nakon prodaje. 

Ostali članci

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • [email protected]
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima