OGLAS

Najčešća pitanja u vezi agencija za zapošljavanje

 • Agencije za zapošljavanje su ovlašćene agencije sa dozvolom za rad izdate od nadležnog ministarstva za rad.
 • Osim izdavanja licence, u nadležnosti ministarstva rada takođe je i kontrolisanje rada agencija za zapošljavanje.
 • U daljem tekstu prenosimo u dobroj nameri najčešća pitanja, tekst u vezi agencija za zapošljavanje sa sajta ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

 

1. Ko izdaje dozvolu za rad agencijama za zapošljavanje i na koji vremenski period?

Odgovor:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja, izdaje dozvolu za rad agencijama za zapošljavanje na osnovu pismenog zahteva ako agencija ispunjava uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih. Dozvola za rad se izdaje na period od pet godina i može se produžiti.

2. Ko može osnovati agenciju za zapošljavanje?

Odgovor:

Agenciju za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), osnivaju pravna i fizička lica radi obavljanja poslova zapošljavanja, i to:

 1. obaveštavanja o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
 2. posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu;
 3. profesionalne orijentacije i savetovanja o planiranju karijere;
 4. sprovođenja pojedinih mera aktivne politike zapošljavanja, na osnovu ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Dozvola za rad se može izdati agenciji koja ima zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom i položenim ispitom za rad u zapošljavanju. Nakon dobijene dozvole za rad, agencija se upisuje u registar Agencije za privredne registre, nakon čega može obavljati poslove zapošljavanja.

3. Koji je postupak polaganja ispita za rad u zapošljavanju i ko ima obavezu polaganja ispita?

Odgovor:

Ispit za rad u zapošljavanju se organizuje i održava u Sektoru za zapošljavanje, u zavisnosti od broja kandidata, jednom mesečno. Sastoji se iz opšteg i posebnog dela i polaže se pred Komisijom za polaganje ispita za rad u zapošljavanju koju čine predstavnici Sektora za zapošljavanje, Sektora za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obavezu polaganja ispita za rad u zapošljavanju imaju sva lica koja obavljaju poslove zapošljavanja u agenciji za zapošljavanje, kao i zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Polaganje ispita za rad u zapošljavanju je besplatno.

Program i način polaganja ispita propisan je Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Sl. glasnik RS”, br. 98/09).

4. Koja su dokumenata neophodna za izdavanje/produženje dozvole za rad agencijama za zapošljavanje?

Odgovor:

Za izdavanje ili produženje dozvole za rad agencija za zapošljavanje neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zapošljavanja;
 2. Pravni osnov za korišćenje prostorija (ugovor o zakupu prostora, vlasnički list i sl.);
 3. Planski prikaz radnih prostorija, površina radnih prostorija sa navedenom spratnošću;
 4. Spisak neophodne kancelarijske opreme kojom raspolaže;
 5. Dokaz o broju zaposlenih lica, njihovom nivou obrazovanja, zanimanju i naznaka koje poslove obavljaju (spisak zaposlenih- M-A obrazac);
 6. Overena diploma – dokaz o stepenu stručne spreme svih zaposlenih koji vrše poslove zapošljavanja;
 7. Uverenje da nije pokrenuta istraga niti se vodi krivični postupak - za sva lica koja vrše poslove zapošljavanja;
 8. Kopija uverenja o položenom ispitu za rad u zapošljavanju - za sva lica koja vrše poslove zapošljavanja.

5. Ko vodi registar izdatih dozvola za rad?

Odgovor:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike vodi registar izdatih dozvola za rad. Spisak osnovanih agencija za zapošljavanje sa detaljnim kontakt podacima, nalaze se na sajtu ministarstva. Broj registrovanih agencija za zapošljavanje trenutno iznosi 58.

6. Ko vrši nadzor nad radom agencija za zapošljavanje?

Odgovor:

Nadzor nad radom agencija za zapošljavanje vrši Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike - Sektor za zapošljavanje.U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Sl. glasnik RS”, br. 98/09) sagledava se ispunjenost uslova i izdaju dozvole za rad agencijama, produžavaju se i oduzimaju dozvole za rad, vrši se obilazak i daju nalozi i instrukcije za rad.

Spisak agencija za zapošljavanje kojima je izdata dozvola za rad od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

 
 
Br.NazivSedište i adresaBroj i datum dozvole  Kontakt   Dozvola produžena
1. Mladost-Č d.o.o. Beograd,
Mihajla Valtrovica 36
022-03-00032/2006-03 od 15.11.2006. 011 25 09 777
011 25 12 684
mladcu@eunet.rs

12.04.2010.
2. Trenkwalder kadrovske usluge
d.o.o.
Beograd,
Omladinskih brigada 86
022-03-00002/2007-03 od  15.01.2007. 011 21 29 063
www.trenkwalder.com
m.grujic@trenkwalder.com

26.01.2010.
3. Job  d.o.o. Beograd,
Batutova 10
022-03-00011/2007-03 od
01.02.2007.
011 24 08 501
office@jobbgd.com
www.jobbgd.com

29.12.2009.
4. Cityscope Enterprises d.o.o. Beograd,
Rige od Fere 16
022-03-00091/2006-03 od
06.12.2006.
011 291 0595
ivana.milosevic@cityscope.rs

07.09.2010.
5. Agava  d.o.o. Novi Sad,
Bate Brkića 3
022-03-00046/2006-03 od  02.02.2007. 021 40 01 48
info@agava.rs
23.04.2010.
6. Daal d.o.o. Beograd,
Svetozara Miletica 15
022-03-00003/2007-03 od 08.02.2007.

011 33 90 769
agencija.daal@gmail.com

11.11.2009.
7. Balkan jobs d.o.o. Beograd,
Omladinska 11a
300-022-03-00027/2009-15 od 29.03.2010. 011 36 70 264
poslovi@link-partners.rs
 
8. Link consultants international
d.o.o.
Beograd,
Omladinska 11a
022-02-00008/2007-03 od 06.03.2007. 011 36 70 264
www.link-consultants.com office@link-consultants.com

15.03.2010.
9. Orka S Beograd,
Dobrinjska 9
300-022-03-00018/2011-16 od 30.09.2011. 011 36 11 331;
011 36 14 178
orka.gl@sezampro.rs
 
10. Infostud 3 d.o.o. Subotica,
Vladimira Nazora 7
022-03-00024/2010-16
10.01.2011.
024 671 716
www.poslovi.infostud.com
sladjana.bilic@infostud.com
 
11. Mirna kuća Beograd,
Lomina 41
300-021-03-38/2008-15 od 24.03.2008. 011 36 19 898
mirnakuca@sezampro.rs  
29.12.2009.
12. Manpower
d.o.o.
      U toku je provera ispunjenosti pro-teh uslova
13. Dis agencija d.o.o. Beograd,
Sime Igumanova 22
022-03-00004/2011-16 
29.03.2011.
011 344 1952
disagencija@gmail.com
 
14. S.E. Agency Beograd,
Balkanska 35-39
022-03-00002/2007-15 od
19.11.2007.
011 3620 171 
office@sea-agency.com
12.01.2011.
15. Teleqube d.o.o. Beograd,
Vladimira Popovica 6
101-00-00028/2011-16 od
15.06.2011.
011 71 21 850
milos.rokvic@bestguess.org
 
16. Human Resources Solutions doo Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina 10G, lokal 77
021-03-00112/2011-16 od
27.06.2011.
011 311 95 85
office@hrsolution.eu
 
17. Moderna Beograd,
Čupićeva 11
022-03-00017/2011-16
31.08.2011.
037 44 10 31
igor_pavlovic@live.com
 
18. Dedra mid
d.o.o.
Beograd,
Karadordeva 48
300-022-03-12/2008-15 od 18.10.2008. 011 30 32 412;
011 21 87 112
oz1992@drenik.net

14.10.2011.
19. M4 Novi Pazar,
Stevana Nemanje,
lamela O
022-03-00012/2010-15 od
26.05.2010.
020 314 030
dusanilic53@gmail.com
 
20. Kouzon i ko
d.o.o.
Niš,
Cara Dušana 54,
lokal 105
022-03-00001/2009-15 od 27.02.2009. 018 52 33 74
kouzon.serbia@yahoo.com

24.02.2012.
21. Mladost  kadrovske usluge  d.o.o. Šabac,
Vojvode Mišica 1/6
022-03- 00017/2009-15 od 08.05.2009. 015 351 533
mladost.k.u@gmail.com

29.05.2012.
22. Pobednik o.z.b. d.o.o. Beograd,
Palmira Toljatija 5/IV
022-03-00006/2006-03 od
18.05. 2006.
011 26 72 825;
nada@pobednik-ozb.com www.pobednik-ozb.com

23.09.2009.
23. Adecco Human Resources d.o.o. Beograd,
Vladimira Popovića 40
022-03-00033/2009-15 od 23.09.2009. 011 66 95 179
tatjana.stepanovicmaric@adecco.com
24.02.2012.
24. Hill
International
d.o.o.
Beograd,
Ruzveltova 45/I
023-02-00026/2005-03 od  24.03.2005. 011 32 94 504;
011 32 94 505
hill@hill.rs www.hill.rs
09.05.2012.
25. E-search
d.o.o.
Beograd,
Bulevar Mihaila Pupina 10z/4
023-02-00203/2004-03 od  08.02.2005. 011 31 32 038;
011 31 32 034
mo@e-search.co.rs
www.e-search.co.rs

 

07.05.2009.
26. Dekra zapošljavanje d.o.o. Beograd,
Antifašisticke borbe 12
022-03-00048/2005-03 od
17.11.2005.
011 21 20 454;
011 21 20 455
office@dekra.rs
www.dekra.rs

 

22.09.2009.
27. Simeks d.o.o. Beograd,
Bulevar Mihaila Pupina 87
022-03-00004/2006-03  od 02.02.2006. 011 21 36 328;
011 21 37 022
www.simex-beograd.co.rsselekcija@simexbeograd.rs 

 

22.09.2009.
28. Manage hrs d.o.o. Maršala Birjuzova 8/10 022-03-00038/2008-15 od
13.05.2009.
01126 36 705
office@manage.co.rs

29.05.2012.
29. GI Group HR Solutions d.o.o. Beograd,
Prote Mateje 52
022-03-00017/2008-15 od
06.05.2009.

011 24 43 980 
office@consulteam.co.rs
andrej.mackaski@consulteam.co.rs


10.05.2012.
30. Human capital d.o.o. Novi Sad,
Bulevar cara Lazara 94
022-03-00018/2009-15 od
22.09.2009.
021 48 97 201
hr@ps-confidas.rs
 
31. Wizantiana
education travel centar d.o.o.
Beograd, 
Cara Nikolaja II 90
022-03-00029/2009-15 od
22.09.2009.
011 24 62 668
011 34 49 413
info@wizantiana.co.rs

www.wizantiana.co.rs
 
32. Joker network d.o.o. Subotica, Matka Vukotića 8 022-03-00023/2009-15 od
22.09.2009.
024 530 770
jokeragencija@gmail.com
 
33. CVision Beograd,
Bulevar kralja Aleksandra
244a
 
022-03-00046/2009-15 od
30.12.2009.
011 24 05 523
cv@cvision.rs
 
34. Stanton chase internacional
d.o.o.
Beograd, 
Bulevar oslobodenja 75
022-03-00035/2009-15 od
26.01.2010.
011 39 73 676
belgrade@stantonchase.com
t.rankovic@stantonchase.com
j.milinkovic@stantonchase.com
 
35. Svetlana Jovanović Obrenovac,
Vojvode Mišica 190
022-03-0007/2010-15 od 
06.04.2010.
011 8725 647
svetlanaj.biro@hotmail.com
 
36. Central hr d.o.o. Beograd,
Vanizelosova 16
022-03-00078/2007-03
14.03.2007.
011 303 55 95
ozcentral@sezampro.rs
21.10.2010.
37. Sequester
employment doo
Beograd,
Palmotićeva 22
022-03-35/2008-15 od
02.07.2008.
011 30 38 283
www.sequestergroup.com
01.08.2011.
38. Siom invest
doo
Beograd,
Cvijićeva 20
022-03-00015/2011-16 od
01.08.2011.
011 27 66 097
siominvestdoo@gmail.com
 
39. Dib stars
doo
Beograd,
Kralja Milutina 49
022-03-00013/2011-16 od
06.08.2011.
011 36 20 565 
dibstars@hotmail.com
 
40. Deus det
doo
Beograd,
Knežopoljska 2
021-03-000107/2011-16 od
16.08.2011.
011 33 92 300
nemanjavukanovic@gmail.com
 
41. Potenza group d.o.o. Beograd,
Alekse Nenadović 5
022-03-00012/2011-16 od
09.08.2011. 
011 344 94 44
potenza@potenza.rs
 
42. Mark media
d.o.o.
Novi Beograd, Autoput 2, SRC "11 april", poslovni prostor 3 022-03-00019/2011-16 od 03.11.2011. 011 26 90 399
mark.media011@yahoo.com
 
43. Safework d.o.o.

Kruševac,
Jasički put bb

021-03-00-151/2011-16 od 28.11.2011. 037 34 53 703
rradonjic@gmail.com
 
 
44. Balkan consulting Beograd,Bulevar Despota Stefana 15, kancelarija 12 022-03-0027/2011-16 od 12.12.2011. 011 32 47 433
mara.ognjenovic@balkan-consult.com
 
45. Gala lux d.o.o. Beograd,
Gavrila Principa 60
022-03-000-29/2011-16 od 11.01.2012. 011 66 87 755
060 494 75 85
gala.luks@gmail.com
 
46. Vemis group 
d.o.o.
Beograd, Pariske komune 11 022-03-000-00003/2012-16 od 06.02.2012. 011 71 93 792
011 41 12 048
office@vemisgroup.com
vesna.vuletic@vemisgroup.com
 
47. Palilula Beograd, Bulevar Despota Stefana 128a 300-150-00-00002/2012-16 od 20.03. 2012. 011 27 64 938
011 27 52 978 
agen06@eunet.rs
 
48. Snap int Beograd,
Tome Maksimovica 7, lokal 3
022-03-0030/2011-16 od 04.06.2012. 011 38 08 245
011 24 12 255
programi@snap.st
 
49. Global sourcing team Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina 17/15
022-03-00030-2011-16 od
19.06.2012.
062 775 315
011 213 87 88
globalsourcingteambalkan@gmail.com
 
50. MONT-R d.o.o. Beograd, Meljak, Dubravska 2/d 022-03-00024/2012-16 od 08.01.2012. 011 32 40 808
office@mont-r.rs
zminjovic@mont-r.rs
 
51. ICAP business services d.o.o. Beograd,
Omladinskih brigada 86/sprat IV
022-03-00007/2012-24 od 15.11.2012. 011 32 19 463
011 32 19 420
jstankovic@icap.rs
 
52. Work and Care d.o.o. Beograd,
Palmotićeva 25a
021-03-00153/2011-16 od 28.11.2012. 011 33 48 998
ivana.jeremic@kidcare.rs
miljana.prodanovic@kidcare.rs
 
53. Safe cruise agency Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina 10a
022-03-00011/2012-24 od 15.01.2013. 011 311 97 81
safecruise@gmail.com
 
54. Leo d.o.o.       U toku je provera ispunjenosti pro-teh uslova
55. Inter safe business d.o.o.       U toku je provera ispunjenosti pro-teh uslova
56. Beo job international d.o.o. Beograd, Beogradska 21 022-03-00023/2013-24 od
10.06.2013.
011 323 82 87
062 444 543
beojob@gmail.com
 
57. Kadarplus d.o.o. Beograd,
Ljutice Bogdana 1a
022-03-00010/2013-04 od 05.08.2013. 011 26 47 107
office@kadarplus.rs
www.kadarplus.rs
 
58. Feron Beograd,
Kneza Miloša 28/2
022-03-00011/2013-24 od
13.09.2013.
011 36 11 231  
59. Skills, Knowedge & Consulting Beograd,
Klare Cetkin 10/19
011-00-00724/2013-24 od
26.09.2013.
011 26 06 968  
60. Belgrade Shipping Agency Beograd,
Kraljice Katarine 103
101-00-00564/2013-24 od
31.10.2013.
011 35 72 008
011 35 71 889
zivanap@eunet.rs
 
61. Sirmzad d.o.o. Sremska Mitrovica,
Ratarska 17
022-03-00082/2013-24 od
20.12.2013.
022 612 522
oz.sirmzad@gmail.com
 
62. Inpro d.o.o. Bajina Bašta,
Račanskih boraca 33
022-03-00095/2013-24 od
30.12.2013.

031 863 003
inprobb@gmail.com

 
63. Mond club-plus d.o.o. Beograd,
Visokog Stevana 19
022-03-00097/2013-24 od
06.01.2014.
011 32 82 127
011 32 82 138

 

Spisak agencija je iz meseca januara 2014.

Savetujemo Vam da na sledećem linku ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike uvek proverite ažurnost podataka - spisak važećih agencija za zapošljavanje sa aktuelnom dozvolom za rad.

Tekst preuzet sa sajta ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Image courtesy of: by thepathtraveler /FreeDigitalPhotos.net

Ostale vesti

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • kontakt@klikdoposla.com
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2023 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima

Poslovi arhiva