OGLAS

Najčešća pitanja u vezi agencija za zapošljavanje

Agencije za zapošljavanje su ovlašćene organizacije koje poseduju dozvolu za rad, izdatu od strane nadležnog ministarstva za rad. Ministarstvo rada ne samo da izdaje licence, već i nadzire rad ovih agencija. U nastavku vam prenosimo korisne informacije o agencijama za zapošljavanje, preuzete sa zvaničnog sajta ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 1. Ko izdaje dozvolu za rad agencijama za zapošljavanje i koliko dugo ona važi?
  Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je zaduženo za izdavanje dozvola agencijama za zapošljavanje, na osnovu ispunjenih uslova o prostornim, tehničkim i stručnim kapacitetima. Dozvola važi pet godina, uz mogućnost produženja.
 2. Ko ima pravo da osnuje agenciju za zapošljavanje?
  Agenciju mogu osnovati pravna i fizička lica, sukladno Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Agencije se bave informisanjem o mogućnostima zapošljavanja, posredovanjem, profesionalnom orijentacijom, savetovanjem i sprovođenjem mera aktivne politike zapošljavanja.
 3. Koji je postupak za polaganje ispita za rad u zapošljavanju i ko je dužan da ga polaže?
  Ispit se organizuje mesečno i sastoji se iz dva dela. Polaže se pred komisijom koju čine predstavnici relevantnih sektora. Polaganje je obavezno za sve koji obavljaju poslove zapošljavanja u agencijama i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
 4. Koji dokumenti su potrebni za dobijanje ili produženje dozvole za rad?
  Zahtevaju se različiti dokumenti, uključujući pravni osnov za korišćenje prostorija, planski prikaz radnih prostorija, spisak kancelarijske opreme, dokazi o stručnoj spremi zaposlenih, i drugi relevantni dokumenti.
 5. Ko vodi evidenciju o izdatim dozvolama za rad?
  Evidenciju vodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Na sajtu ministarstva možete naći spisak agencija sa važećim dozvolama i kontakt informacijama.
 6. Ko vrši nadzor nad radom agencija?
  Nadzor obavlja Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, koje proverava ispunjenost uslova i izdaje, produžava ili oduzima dozvole.

Na kraju, spisak agencija koje imaju važeću dozvolu za rad od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike detaljno je naveden u tekstu. Preporučuje se da uvek proverite aktuelnost ovih podataka na zvaničnom sajtu ministarstva. Tekst je preuzet sa njihove zvanične stranice.

Ostale vesti

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • [email protected]
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima