OGLAS

Zabrana diskriminacije

Zakon o radu je veoma jasan. Jasno je utvrđeno koji se uslovi ne smeju tražiti od kandidata koji traže zaposlenje. Pročitajte dalje u tekstu deo zakona o radu a koji se odnosi na zabranu diskriminacije.
 
 
5. Zabrana diskriminacije 
 
Član 18. 
Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. 
 
 
Član 19. 
Neposredna diskriminacija, u smislu ovog zakona, jeste svako postupanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 18. ovog zakona kojim se lice koje traži zaposlenje, kao i zaposleni, stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica 
u istoj ili sličnoj situaciji. Posredna diskriminacija, u smislu ovog zakona, postoji kada određena naizgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa stavlja ili bi stavila u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica - lice koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog, zbog određenog svojstva, statusa, opredeljenja ili uverenja iz člana 18. ovog zakona.
 
 
Član 20. 
Diskriminacija iz člana 18. ovog zakona zabranjena je u odnosu na: 
 
1) uslove za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla; 
2) uslove rada i sva prava iz radnog odnosa; 
3) obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje; 
 
Član 21. 
Zabranjeno je uznemiravanje i seksualno uznemiravanje. Uznemiravanje, u smislu ovog zakona, jeste svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 18. ovog zakona koje ima za cilj ili predstavlja povredudostojanstva lica koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Seksualno uznemiravanje, u smislu ovog zakona, jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. 
Član 22. 
 
Ne smatra se diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz člana 
18. ovog zakona predstavljaju stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, i da je svrha koja se time želi postići opravdana. Odredbe zakona, opšteg akta i ugovora o radu koje se odnose na posebnu zaštitu i pomoć određenim kategorijama zaposlenih, a posebno one o zaštiti invalidnih lica, žena za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, posebne nege deteta, kao i odredbe koje se odnose na posebna prava 
roditelja, usvojitelja, staratelja i hranitelja - ne smatraju se diskriminacijom. 
 
Član 23. 
U slučajevima diskriminacije u smislu odredaba čl. 18 - 21. ovog 
zakona lice koje traži zaposlenje, kao i zaposleni, može da pokrene pred nadležnim 
sudom postupak za naknadu štete, u skladu sa zakonom. 
 
Photo: Image courtesy of: bySalvatore Vuono /FreeDigitalPhotos.net

Ostale vesti

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

  • [email protected]
  •  
  • Radno vreme:
  •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima