Sve što trebaš da znaš o omladinskim zadrugama

Prednosti rada preko omladinske zadruge 

Radeći preko omladinske zadruge, mladi ljudi imaju priliku da steknu dragocene veštine i iskustva koja su cenjena na tržištu rada, bez obzira na to da li su studenti, školarci ili nezaposleni lica. Fleksibilno radno vreme omogućava usklađivanje profesionalnih i obrazovnih obaveza, dok porezke olakšice i neformalno okruženje predstavljaju dodatne beneficije. Takođe, rad preko zadruge često može biti odskočna daska za stalno zaposlenje, jer mnogi poslodavci cene proaktivnost i iskustvo stečeno na ovaj način. 

Poreske olakšice i socijalna zaštita 

Omladinske zadruge članovima nude značajne poreske olakšice, smanjujući tako troškove angažovanja. 

Rad preko zadruge omogućava uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, unapređujući socijalnu sigurnost članova. 

Članovima se po redovnom angažmanu preko zadruge omogućava uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, podstičući time njihovu buduću penzijsku i zdravstvenu zaštitu. 

S obzirom na to da su članovi omladinskih zadruga izuzeti od plaćanja poreza na dohodak do određenog iznosa, oni time koriste beneficije koje direktno utiču na njihovu finansijsku stabilnost i omogućavaju lakše snalaženje na tržištu rada. 

Fleksibilno radno vreme 

Fleksibilnost u radnom vremenu predstavlja ključan benefit članstva u omladinskoj zadruzi. Mladim ljudima omogućava prilagodljivost i usklađivanje sa obrazovnim obavezama, što je od izuzetne važnosti za studente i učenike. 

Mogućnost izbora smene omogućava bolju organizaciju dana. Pogodnost za one koji preferiraju kombinovanje više obaveza. 

Rad u zadruzi doprinosi razvoju profesionalnih veština u realnom radnom okruženju, uz mogućnost izbora perioda angažmana shodno ličnim potrebama. Fleksibilno radno vreme omladinskih zadruga stoga olakšava prilagođavanje dinamičnom načinu života i različitim rasporedima, bez kompromitovanja akademskih prioriteta. 

Fleksibilno radno vreme nudi mogućnost da se radni sati prilagode drugim važnim segmentima života, kao što su dodatno obrazovanje, sticanje novih veština ili hobiji. Omogućava omladini da oseti ravnotežu između ličnog razvoja, obrazovanja i rada, što je izuzetno bitno u formiranju profesionalne etike i pozitivnog odnosa prema radnim obavezama. U praksi, fleksibilnost često predstavlja "zlatnu sredinu" u harmonizaciji privatnih i profesionalnih ciljeva. 

Koji su to poslovi u omladinskim zadrugama 

Omladinske zadruge nude različite vrste poslova, uglavnom su to povremene ili sezonske prirode, uključujući promocije, inventure, administrativne poslove, rad u call centrima, te rad u ugostiteljstvu i maloprodaji. Raznovrsnost zadataka omogućava zadrugarima da steknu iskustvo u raznim industrijama i sektorima, što može biti dragoceno za dalju profesionalnu orijentaciju i razvoj. Osim toga, postoje i specijalizovane zadruge koje se fokusiraju na određene oblasti, poput IKT sektora, dizajna i inženjerstva, pružajući prilike za stručno usavršavanje i praktičan rad u oblastima određenih stručnosti. 

Sezonski poslovi 

Sezonski poslovi preko zadruge su odlična prilika za mlade da zarade dodatni novac tokom određenog perioda godine. 

U letnjim mesecima često se traže studenti za rad na moru, u turističkim mestima, na otvorenim bazenima i kao animatori u dečjim kampovima. Zimi su popularne pozicije za rad na skijalištima, u ugostiteljskim objektima blizu ski-staza te promocije tokom prazničnih sezona. 

Ovakvi poslovi pružaju sjajnu priliku za sticanje radnog iskustva, razvijanje međuljudskih veština i upoznavanje novih ljudi. Pored toga, sezonski rad omogućava studentima da se oproba u različitim oblastima što može biti korisno pri odabiru buduće karijere. 

Neki sezonski poslovi zahtevaju specifična znanja ili veštine, kao što je rad sa decom ili poznavanje stranih jezika, što može uticati na visinu zarade. Većina poslodavaca, pored osnovne plate, neretko pruža i dodatne stimulacije, u vidu bonusa ili napojnica. 

Zainteresovani kandidati za sezonski rad preko omladinskih zadruga trebalo bi da prate oglase i konkurse koji se redovno objavljuju na njihovim platformama. 

Poslovi lepljenja deklaracija 

Poslovi lepljenja deklaracija obuhvataju jednostavan, ali precizan zadatak. Traženi su zbog konstantne potrebe tržišta za etiketiranjem proizvoda. 

Za obavljanje ovog posla nije potrebna specijalizovana veština, što ga čini idealnim za one koji tek ulaze u svet rada. Zadatak zaposlenih je aplikacija deklaracija na različite proizvode, poštovanje standarda i rokova. Delikatnost i pažljivost su presudni kako bi se izbegle greške koje mogu dovesti do konfuzije kod potrošača ili određene štete proizvođaču. 

Ovakav tip posla zahteva koncentraciju i sposobnost za monoton rad tokom smene. Poslovi lepljenja deklaracija uglavnom se plaćaju po satu, što omogućava fleksibilnost u određivanju radnog vremena, posebno pogodno za studente i nezaposlena lica u potrazi za dodatnim prihodom. 

U omladinskim zadrugama, poslovi lepljenja deklaracija često se pojavljuju kao privremeni angažmani ili sezonski poslovi. Kao lakši pristup tržištu rada, omogućavaju mladima sticanje iskustva i razvijanje radnih navika. Često, zadruge pružaju obuku zaposlenima za ovaj tip posla, garantujući pravilnu primenu radnih standarda. 

Asistentski poslovi u administraciji 

Asistentski poslovi podrazumevaju podršku u različitim administrativnim zadacima. Priprema dokumentacije, unos podataka i arhiviranje su česti zadaci. 

Organizovanje sastanaka, komunikacija sa klijentima i upravljanje kancelarijskim potrepštinama su deo obaveza asistenata u administraciji. Oni omogućavaju nesmetano funkcionisanje kancelarije. 

Asistenti u administraciji često imaju ulogu koja zahteva visok nivo odgovornosti i preciznosti. Ovi poslovi mogu biti odskočna daska za dalji karijerni razvoj zaposlenih. 

Pored osnovnih administrativnih veština, poslodavci cene proaktivnost, sposobnost samostalnog rešavanja problema i komunikativnost asistenata. Ovo su ključne karakteristike uspešnog administrativnog asistenta. 

Karijera u administraciji pruža priliku za napredovanje i profesionalni razvoj unutar različitih industrijalnih sektora. 

Kako postati član omladinske zadruge 

Ako ste učenik, student ili nezaposleno lice mlađe od 35 godina, proces učlanjenja u omladinsku zadrugu je jednostavan. Potrebno je da posetite izabranu zadrugu s ličnim dokumentom, indeksom ili potvrdom o školovanju, a za maloletna lica potrebna je i saglasnost roditelja. Nakon toga sledi plaćanje simbolične članarine koja važi za tekuću godinu. Na kraju našeg teksta se nalazi lista zadruga. 

Registracija često može da se obavi i online, gde je neophodno skenirana dokumentacija poslati putem elektronske pošte ili preko formulara na zvaničnoj web stranici zadruge. 

U omladinskoj zadruzi "Bulevar", članarina za celu kalendarsku godinu iznosi 400 dinara. 

Proces prijave i potrebna dokumentacija 

Prvi korak je odlazak u zadrugu. 

Postupak prijave u omladinsku zadrugu započinje odlaskom u zadružne prostorije ili online putem zvanične internet prezentacije izabrane zadruge. U prostorijama zadruge, kandidati se susreću sa zadružnim radnicima koji pružaju sve potrebne informacije i uputstva za dalji postupak prijave. Ukoliko je opcija online prijave dostupna, potrebno je ispuniti prijavni formular i priložiti skeniranu dokumentaciju. 

Postupak se nastavlja predajom dokumentacije. 

Neophodna dokumenta su uglavnom ista - lična karta i dokumentacija o obrazovanju. U zavisnosti od kategorije člana - student, učenik ili nezaposleno lice - zahteva se indeks ili potvrda o školovanju, dok maloletnicima treba i saglasnost roditelja. Svaka zadruga može imati specifične zahteve, pa je preporučljivo proveriti unapred. 

Prilikom predaje potrebno je uplatiti članarinu. 

Za online prijave važe isti propisi - priložite sve potrebne dokumente, a za plaćanje članarine ili eventualnih usluga koristite elektronske metode plaćanja. Nakon što zaduga obradi vašu prijavu, postajete njen zvanični član. 

Završetak procesa je potvrda o učlanjenju. 

Konačan korak u procesu prijave je dobijanje potvrde o učlanjenju, koja vam omogućava da se prijavljujete na različite poslove preko zadruge. Potvrda se izdaje odmah u prostorijama zadruge ili vam se šalje elektronskim putem, ako ste proces obavili online. 

Pravni okvir i regulativa omladinske zadruge 

Rad omladinske zadruge strogo je regulisan pravnim propisima koji obezbeđuju njihov transparentan i zakonit rad. Ove pravne regulative osmišljene su kako bi zaštitile prava zadrugara i osigurale ispunjenje njihovih obaveza u okviru zakonskih normativa. Posebnu pažnju treba obratiti na Zakon o zadrugama koji predstavlja osnovni pravni akt za osnivanje i delovanje zadruge. 

Drugi značajni zakoni koji utiču na poslovanje omladinskih zadruga uključuju Zakon o radu, Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, zakon o porezu na dohodak građana, kao i zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Osim toga, tu su i Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva koja daju specifične smernice za funkcionalnost ovog tipa organizacija. Pružajući pravnu osnovu za funkcionalnost zadružnog sistema, ovi propisi doprinose socio-ekonomskom osnaživanju omladine. 

Zakoni koji regulišu poslovanje zadruge 

Zakonodavstvo Republike Srbije precizno definiše uslove pod kojima omladinske zadruge mogu da posluju. Krovni pravni akt koji reguliše zadrugarstvo jeste Zakon o zadrugama. Ovaj zakon čini temelj za formiranje i funkcionisanje omladinskih i studentskih zadruga u Srbiji. 

Pored njega, Zakon o radu je drugi ključni zakonski dokument. Ovim zakonom su regulisana radna prava i obaveze zadrugara, kao i pravila vezana za radni odnos između zadrugara i zadruge. Takođe, tu su i propisi koji se tiču socijalnog i zdravstvenog osiguranja zadrugara, kao što su Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju i Zakon o zdravstvenom osiguranju. Ovi zakoni predstavljaju osnovu zaštite i sigurnosti zadrugara na radu. 

Dalje, neophodno je istaći i Zakon o porezu na dohodak građana, koji obuhvata regulative vezane za oporezivanje prihoda ostvarenih kroz zadružno poslovanje. Osim toga, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje omogućava zadrugarima prava na penzijsko, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti pod određenim uslovima. 

Konačno, da bi se omogućilo poštovanje i primena navedenih zakona, omladinske zadruge su dužne da usklade svoje poslovanje sa propisima Opštih pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva. Ovi pravilnici su detaljni i nude konkretne smernice vezane za prava i obaveze članova zadruge, kao i postupke u okviru zadružnog poslovanja. Pruža se i okvir za kontrolu i nadzor nad zakonitosti rada omladinskih zadruga, što dodatno potvrđuje njihovu socijalnu odgovornost. 

Članarine i finansijski aspekti članstva 

Članovi omladinske zadruge plaćaju članarinu, koja je najčešće simbolična i varira od zadruge do zadruge. Uglavnom se kreće od 300 do 500 RSD i plaća se jednokratno, pri učlanjivanju ili na godišnjem nivou. 

Iznos članarine pokriva administrativne troškove i osnovne operativne aktvinosti zadruge. Ne uključuje dodatne usluge ili garancije posla. 

Prilikom odabira zadruge, važno je proveriti da li članarina ima vrijednost u pogledu ponuđenih poslova. Nekad veća članarina može značiti i bolje šanse za dobijanjem željenog angažovanja. 

Članstvo ne garantuje posao, ali pruža priliku za privremene ili sezonske radne angažmane. Zadruge se trude da povežu članove sa relevantnim poslodavcima. 

Takođe, omladinske zadruge u nekim slučajevima pružaju i dodatne usluge kao što su savetovanje, edukaciju i pružanje informacija o tržištu rada. Sve to dolazi sa ciljem unapređenja karijere i profesionalnog razvoja svojih članova. 

Dodatni troškovi mogu proizaći iz osiguranja i poreza, pa je stoga preporučljivo informisati se o svim finansijskim obavezama pre učlanjenja. Ta transparentnost omogućava bolju pripremu i planiranje budžeta zadrugara. 

Lista omladinskih zadruga u Beogradu 

 1. Omladinska zadruga Bulevar: 011 3650157
 2. Omladinska zadruga Tragač: 011/328-1429, 328-3102, 062/266-670
 3. Omladinska zadruga SAT: 011 3283854
 4. Omladinska zadruga Avala: 011 2673244
 5. Omladinska zadruga Beo Community: 011 303 55 95, 060 303 55 95
 6. Omladinska zadruga Indeks: 011 6455 592, 060 6439998
 7. Omladinska zadruga CENTRAL: 011 303 55 95, 060 303 55 95
 8. Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu: 011 2644766
 9. Omladinska zadruga ”Beograd”: 011/ 3650-156, 3650-157
 10. Studentska i omladinska zadruga SBU: 011 713 89 09, 066 866 86 52
 11. Omladinska zadruga Gradac: 011 2673244
 12. Omladinska zadruga Grof: 011 7541 176, 011 7551 396, 063 655 664, 065 3541 176
 13. Omladinska zadruga Knez: +381 11 3191 131, 011 2697 440, 066 8011 647
 14. Omladinska zadruga Medijator: 011 2602 817
 15. Omladinska zadruga Palilula: 011/3293-498
 16. Studentska i omladinska zadruga Mjob: 011 41 41 830
 17. Studentska zadruga Mladost Čukarica: 011/3574-104
 18. Studentska zadruga Student: 011/24 06 293, 011/24 02 293
 19. Tim Omladinska zadruga: Terazije 31/IV sprat, 011/3612-656, 011/4029-029, 011/4028-973, 063/300-422
 20. Omladinska zadruga Snaga Mladosti: 011 6687755
 21. Omladinska zadruga Danivizard: 011/3292-676, 065/68-90-171, 065/27-21-307, 065/45-90-337, 061/29-74-233 

Najčešća pitanja o omladinskim zadrugama 

Ovde možete pronaći odgovore na najčešća pitanja o omladinskim zadrugama. 

Šta je omladinska zadruga? 

Omladinska zadruga je oblik neprofitnog privređivanja koji pruža ekonomsku, socijalnu i vaspitnu podršku studentima, đacima i mladima uopšte. 

Ko može postati član omladinske zadruge? 

Članom omladinske zadruge može postati nezaposlena osoba, učenik ili student starosti između 15 i 35 godina. 

Koja dokumenta su potrebna za članstvo u omladinskoj zadruzi? 

Za članstvo u omladinskoj zadruzi, studenti trebaju dostaviti indeks sa overenim poslednjim semestrom ili potvrdu o studiranju, dok nezaposlene osobe trebaju dostaviti ličnu kartu. Učenici trebaju dostaviti potvrdu o školovanju, ličnu kartu ili izvod iz matične knjige, kao i saglasnost roditelja za maloletne. 

Koliko košta članarina u omladinskim zadrugama? 

Članarina u omladinskim zadrugama u Beogradu varira, pa je najbolje proveriti direktno sa odabranom zadrugom za tačne informacije. 

Koji zakoni regulišu rad omladinskih zadruga? 

Rad omladinskih zadruga regulišu zakoni o zadrugama, opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva, zakon o radu, zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, zakon o zdravstvenom osiguranju, zakon o porezu na dohodak građana, zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i zakon o PDV-u. 

Koje su neke omladinske zadruge u Beogradu? 

U Beogradu postoje brojne omladinske zadruge, kao što su Studentska i omladinska zadruga SBU, Omladinska zadruga Tragač, Omladinska zadruga SAT, Omladinska zadruga Avala, Omladinska zadruga Beo Community, Omladinska zadruga Indeks, Omladinska zadruga ¨CENTRAL¨, Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu, Omladinska zadruga ”Beograd” i mnoge druge. 


Ostali članci

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • [email protected]
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima